Skapa och hantera layouter och rapporter
 
Skapa och hantera layouter och rapporter
Layouterna i FileMaker Pro avgör hur informationen ordnas när du visar, skriver ut, söker efter och lägger till data och skapar rapporter. Ingen information lagras i layouterna, den bara visas där.
Databasfiler kan innehålla många olika layouter, som visar data på en rad olika sätt. Inom en databasfil kan du utforma separata layouter för inmatning av data, rapportering av statistik, utskrift av etiketter, grafisk visning av data i diagram, arbete med en databas i en webbläsare eller på en pekenhet, o.s.v. Du kan ändra en layouts utformning utan att informationen eller andra layouter i filen påverkas. Om du däremot ändrar data i ett fält visas ändringarna i samma fält i alla layouter i databasen.
Du skapar layouter och rapporter genom att använda guiden Ny layout/rapport som hjälper dig att skapa layouten eller rapporten enligt de alternativ du väljer, exempelvis vilken typ av enhet som layouten ska visas på, layoutens standardvy, layoutens fält och hur data ska grupperas och sorteras.
 
För att
Se
Skapa en layout med guiden Ny layout/rapport
Välja vilka fält som ska visas
Ordna och utforma fält
Lägg till eller ändra ledtexter
Lägg till layoutdelar för att strukturera eller sammanfatta information
Skapa rapporter för att exempelvis gruppera eller skapa statistik för data
Ange hur poster ska skrivas ut
Lägga till bilder och text för att framhäva och förklara viss information.
Definiera storlekar för en layout i enlighet med hur den ska visas eller skrivas ut
Relaterade avsnitt 
De bästa metoderna för utformning av layouter
Skapa dynamiska rapporter i Tabellvisning
Sortera poster efter delsummor
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Om lägen i FileMaker Pro