Skapa och hantera layouter och rapporter > Rita och lägga till objekt i en layout > Lägga till text i en layout
 
Lägga till text i en layout
I Layoutläge kan du lägga till text i en layout så att den blir lättare att använda och förstå. Du kan till exempel lägga till ledtexter för fält, skapa ett formulärbrev (med merge-fält som visar data) eller sätta in dagens datum, sidnummer eller postens nummer.
Obs!  Om du vill lägga till eller ändra text i fälten i din databas byter du till bearbetningsläget. Mer information finns i Lägga till och visa data.
Så här skriver du text i en layout:
1. I layoutläget klickar du på Textverktyget Textverktyget i statusverktygsfältet.
Du kan också välja Sätt in > Grafiskt objekt > Text.
2. Gör något av följande med textpekaren:
Klicka där du vill lägga till text, vilket skapar ett litet textblock som förstoras när du skriver text i det.
Dra för att definiera den maximala radlängden för texten.
En blinkande insättningspunkt visas.
3. Skriv texten.
Information om hur du anger utformningstillval för text, t.ex. typsnitt, stil, radavstånd, färg och justering finns i Utforma text.
Kommentar 
Textblock som skrivs eller klistras in i layouter är objekt, och du kan bearbeta dem på samma sätt som alla andra objekt. Du kan till exempel ange en bakgrundsfärg eller en kantlinje eller rotera ett textobjekt. Mer information finns i Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund.
Du kan lägga till text var som helst i en layout, men layoutdelen som du placerar texten i avgör hur texten visas i bearbetningsläge och granskningsläge (till exempel en gång för varje post, bara överst i rapporten och så vidare). Mer information om layoutdelar finns i Om olika typer av layoutdelar.
Om du vill skapa ett standardbrev skapar du en tom layout och använder sedan textverktyget för att skapa ett stort textblock för brevet. Skriv texten i brevet och sätt in merge-fält för t.ex. namn och adresser. Mer information finns i Skapa en layout och Placera merge-fält i en layout.
Om du vill visa ramar som inte skrivs ut för att kunna justera texten efter andra objekt väljer du Visa > Visa > Textramar. Mer information finns i Visa text- eller fältramar.
Relaterade avsnitt 
Lägg till och ändra ledtext
Utforma text