Att tänka på när du skapar en rapportlayout
Om du skapar en rapportlayout med grupperad information bör du tänka igenom hur du vill att rapporten ska se ut så att du lättare kan fortsätta genom guiden Ny layout/rapport. I guiden får du ange vilket/vilka fält som du vill kategorisera (gruppera) informationen efter. Om du inkluderar delsummor eller totalsummor bör du också tänka på vilka fält du vill summera och definiera dessa fält (statistikfält) innan du startar guiden. (Om det behövs kan du också definiera statistikfälten i guiden.)
Om du har problem med att få det resultat du vill ha för en rapport med grupperad information kan du läsa den hjälp som finns för varje panel i guiden.
När du skapar en rapportlayout har du möjlighet att välja att spara ett script som växlar till layouten och sorterar posterna (om det angetts). Scriptet läggs till i Scripts-menyn, där du kan välja det när du kör rapporten i framtiden. Kontrollera att det är rätt grupp av hittade poster som visas innan du kör scriptet. Du kan granska eller ändra scriptet (t.ex. lägga till ett steg som söker efter scripts) genom att välja Scripts > Scriptfönster.
Du kan skapa en rapport som visar fälten från vänster till höger över sidan, med fältnamn som kolumnrubriker, som en enkel lista (tidigare en fördefinierad layouttyp som kallades listvisningslayout). När du skapar rapportlayouten ska du inte inkludera delsummor eller totalsummor, och inte sortera posterna efter kategori. Spara layouten och visa sedan posterna i Listvy i bearbetningsläget.
Om du vill skriva ut poster i en lista och kolumnerna sträcker sig utanför bredden på en sida, kan du försöka med följande:
Minska fältstorleken eller typsnittsstorleken för den information som visas i fälten.
Välj Arkiv > Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS). I granskningsläge kan du också klicka på Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS) i statusverktygsfältet. I dialogrutan som visas ändrar du sidorienteringen till horisontell (liggande). Eller minska utskriftsskalan till mindre än 100 %. Om det behövs kan du återskapa layouten med guiden Ny layout/rapport när du har ändrat inställningarna för skrivaren och sidan.
Skapa flera layouter som visar färre kolumner och skriv sedan ut varje layout separat.
I den rapportlayout som beskrivs ovan ordnas fälten i kolumner. Du kan även ordna poster i kolumner, till exempel om du vill skriva ut en katalog med flera kolumner med namn och adresser. Mer information finns i Förbereda utskrift av poster i kolumner.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout