Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med fält i en layout > Placera och radera fält i en layout
 
Placera och radera fält i en layout
När du har definierat ett fält kan du lägga till det var som helst i en layout. Fält kan antingen hämtas från samma tabell, en relaterad tabell i samma fil eller en relaterad tabell i en annan FileMaker Pro-fil.
Du kan placera relaterade fält direkt i en layout eller i en portal, men resultatet blir inte detsamma. Mer information finns i Bestämma var relaterade fält ska placeras.
Så här placerar du ett fält i en layout:
1. Välj den layout som du vill arbeta med på Layout-menyn i layoutläge.
2. Gör något av följande:
Du kan lägga till ett fält genom att dra ett fält från Fältverktyget Fältverktyget i statusverktygsfältet till den plats i layouten där du vill ha fältet. När du drar fältet till layouten visas en kantlinje och textbaslinjer som hjälper dig att justera fältet efter andra objekt i layouten. Släpp musknappen när fältet befinner sig på önskad plats.
Om du placerar ett relaterat fält i en portal ska du placera det på den första raden i portalen. Kontrollera att alla fält i portalen hämtas från en tabell som är relaterad till den tabell som portalen har konfigurerats för att visa poster från. Mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster.
Du kan lägga till och ändra storlek på ett fält genom att klicka på pilen bredvid Verktyget Fält/Kontroll Verktyget Fält/kontroll (Windows) eller klicka på och hålla ned Verktyget Fält/Kontroll Verktyget Fält/kontroll (macOS) i statusverktygsfältet. Rita fältet genom att flytta hårkorspekaren.
Om du vill lägga till en specifik kontroll eller fält klickar du på pilen bredvid Verktyget Fält/Kontroll Verktyget Fält/kontroll (Windows) eller klickar på och håller ned Verktyget Fält/Kontroll Verktyget Fält/kontroll (macOS) och väljer den typ av fält eller kontroll som du vill lägga till i layouten. Rita fältet genom att flytta hårkorspekaren.
Obs!  Verktyget Fält/kontroll visar bilden av det verktyg som just nu är valt.
3. Välj sedan fältet som du vill placera i dialogrutan Fält.
Om du vill välja ett fält i en annan tabell väljer du först en tabell i listan ovanför fältlistan. Du kan även klicka på Knappen Hantera databas om du vill skapa en relation eller tabell, och sedan välja ett relaterat fält i fältlistan.
4. Markera Skapa etikett om du vill inkludera fältnamnet som text i layouten och klicka sedan på OK.
Fältnamnet visas i fältet såvida du inte har valt att visa exempeldata (Visa > Visa > Exempeldata). Fält från relaterade tabeller visas som ::Fältnamn.
Alla fält utom containerfält visar baslinjer för text för att ange var informationen visas i bearbetningsläget och för att hjälpa dig att justera fält inbördes.
Så här ersätter du ett fält med ett annat:
Dubbelklicka på fältet i layoutläget och välj sedan ett annat fältnamn i dialogrutan Ange fält.
Så här tar du bort ett fält från en layout:
I Layoutläge klickar du på fältet och trycker sedan på Backspace eller Radera.
Att radera ett fält på det här sättet innebär inte att fältet eller dess data raderas från databasen. Mer information finns i Definiera och ändra fält.
Kommentar 
När du lägger till ett fält på en layout baseras dess format på temat som används i layouten. Du kan använda ett anpassat format om du vill ändra fältets visningsattribut. Mer information finns i Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund.
För att göra det lättare att avgöra en lämplig storlek för ett fält kan du välja att exempeldata från den aktuella posten ska visas i fältet i stället för fältnamnet. Välj Visa > Visa > Exempeldata.
Om du vill låta FileMaker Pro mata in fältinformation på en textrad eller i ett textblock använder du merge-fält. Mer information finns i Placera merge-fält i en layout.
Om du vill placera en statisk bild (till exempel en logotyp eller en grafisk dekoration) i en layout så att den visas i varje post bör du skapa, klistra in eller importera bilden direkt i layouten. Placera sedan bilden i huvuddelen. Mer information finns i Rita och lägga till objekt i en layout.
Information om att placera nya fält som du definierar automatiskt i den aktuella layouten finns i Ange layoutinställningar.
Om du inte kan läsa ett fältnamn inom fältkanterna i layoutläget kan du dubbelklicka på fältet, så markeras namnet i dialogrutan Fält.
Du kan placera fält i det grå området till höger om layouten. Detta gör att du kan lagra fält i layouten eller använda dem i scriptsteg, men förhindrar att de visas i bearbetnings-, sök- eller granskningsläge. Användare kan inte markera eller arbeta med sådana fält och fälten skrivs inte heller ut.
Relaterade avsnitt 
Lägg till och ändra ledtext
Kopiera, duplicera och radera objekt
Definiera värdelistor
Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning
Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender
Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll