Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
 
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Redigera en layout genom att arbeta med de enskilda objekten i layouten. Du kan placera ut dem och byta plats på dem, ändra storlek på dem och ändra deras utseende på olika sätt. Du kan ändra layoutdelarnas och layoutbakgrundens formateringsattribut genom att exempelvis ändra fyllningsinställningarna. Du kan även arbeta med fält och kontrollera hur ett fält ser ut, fungerar och hur data visas i det.
Markera objekt
1. I Layoutläget klickar du på Markeringsverktyget Markeringsverktyget i statusverktygsfältet.
Pekaren ändras då till en pil.
2. Gör något av följande.
 
För att
... gör du så här i layoutläget
Markera ett objekt
Klicka på objektet med pilpekaren.
Markera flera objekt på en gång
Skapa en markeringsruta som omger objekten genom att dra pilpekaren. Markeringsrutan behöver inte omge objekten fullständigt. Du kan undvika att objekt delvis markeras genom att trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) medan du drar.
Obs!  Om du vill markera objekt i ett flytande fönster ska du se till att pilpekaren befinner sig på det flytande fönstret och inte på layouten när du börjar dra. Annars markeras objekten i layouten istället.
Du kan också hålla ned Skift medan du klickar på varje objekt.
Markera alla objekt i layouten
Välj Redigera > Markera allt.
Markera en panelkontroll
Klicka på panelkontrollens bakgrund med pilpekaren.
Du kan även dra pilpekaren runt någon del av panelkontrollens kant.
Markera ett flytande fönster
Öppna det flytande fönstret genom att dubbelklicka på flytande fönster-knapp med pilpekaren. Du markerar det flytande fönstret genom att klicka på det.
Markera alla objekt av samma typ, även objekt i flikkontroller eller glidkontroller som inte är längst fram (t.ex. alla textobjekt eller alla rektanglar)
Klicka på verktyget för den typ av objekt som du vill markera och välj Redigera > Markera allt.
Du kan även använda pilpekaren och klicka på ett objekt, trycka på Skift (Windows) eller Alt (macOS) och välja Redigera > Markera allt (Windows) eller Markera samma (macOS).
Obs!  Objekt på flytande fönster markeras inte.
Markera alla fält
Använd pilpekaren och klicka på ett fält, tryck på Skift (Windows) eller Alt (macOS) och välj Redigera > Markera alla (Windows) eller Markera samma (macOS).
Markera en portal
Klicka med pilpekaren på portalens kantlinje eller i något annat område i portalen som inte innehåller något fält eller objekt.
Markera en knapprad
Med pilpekaren klickar du var som helst utanför knappraden. Sedan klickar du inuti knappraden.
Du kan även dra pilpekaren runt någon del av knappradens kant.
Markera segment i en knapprad
Med pilpekaren markerar du knappraden och klickar sedan på ett segment eller Skift-klickar på flera segment.
Avmarkera markerade objekt
Klicka på ett tomt område i layouten eller på något layoutverktyg i verktygsfältet.
Du kan också trycka på Skift och klicka på markerade objekt.
Kommentar 
Om objektets markeringshandtag visas som Låst objekthandtag är objektet låst. Mer information finns i Skydda objekt från ändringar.
Om du inte kan se eller välja ett objekt på en layout kan det bero på att andra objekt är staplade framför objektet. Information om hur du döljer andra objekt finns här: Använda fönstret Layoutobjekt när du arbetar med objekt.
Relaterade avsnitt 
Markera ett fält i bearbetningsläge eller sökläge
Utforma text
Arbeta med layoutverktygen
Markera och arbeta med objekt i panelkontroller
Arbeta med fält i en layout
Arbeta med webbvisare i layouter
Arbeta med knappar och knapprader på layouter
Lägga till en flikkontroll
Lägga till en glidkontroll
Skapa diagram från data
Skapa och hantera layouter och rapporter