Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar
 
Arbeta med layoutdelar
Layouterna i FileMaker Pro är indelade i layoutdelar, dvs. områden i layouten som avgör hur informationen i ett fält ska behandlas och visas. Genom att använda delar kan du kontrollera hur FileMaker Pro visar data.
Varje layout måste innehålla minst en del. Layoutdelar kan innehålla fält, portaler, knappar, text, diagram och andra objekt. I Layoutläge markerar gråa horisontella linjer gränsen mellan olika layoutdelar (delgränser).
Delmarkörer visas horisontellt eller vertikalt till vänster på layouten.
Delmarkörer och delgränser
Så här växlar du mellan horisontell och vertikal placering av delgränserna:
Ctrl-klicka (Windows) eller kommandoklicka (macOS) på en delmarkör
Tips!  Håll ner musknappen på en vertikal delmarkör om du vill visa den horisontellt för ett ögonblick.
Delar formateras i enlighet med layoutens tema. Du kan anpassa delarnas stilar i Granskaren. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden.