Skapa och hantera layouter och rapporter > Kontrollera utskriften av en layout
 
Kontrollera utskriften av en layout
Vilken skrivare du använder, vilka utskriftstillval du väljer, vilka marginaler du anger och vilka layouttillval du väljer påverkar hur FileMaker Pro skriver ut data.
I FileMaker Pro kan du också konfigurera en layout för utskrift av poster i kolumner (om du t.ex. vill skriva ut en flerspaltig telefonförteckning), ange packningstillval för att minska tomrummen i utskrifter och förhindra att vissa layoutobjekt skrivs ut.
Relaterade avsnitt 
Granska och skriva ut information