Introduktion till FileMaker Pro > Om lägen i FileMaker Pro
 
Om lägen i FileMaker Pro
I FileMaker Pro arbetar du i bearbetningsläge, sökläge, layoutläge eller granskningsläge. Du kan välja ett läge på menyn Visa eller använda ett kortkommando.
Varje läge har olika meny- och verktygsfältalternativ. Välj ett läge när du har bestämt dig för vilken typ av jobb du vill utföra. Om du arbetar med en databas och inte hittar det kommando du behöver kanske du använder fel läge. (Det kan också bero på att din behörighet inte tillåter att du använder kommandot.)
Använd det här läget ...
För att
Bearbeta
Arbeta med data i en fil. Du kan lägga till, visa, ändra, sortera, utesluta (dölja) och radera poster. I bearbetningsläget gör du huvuddelen av arbetet, till exempel lägger till data. Se Lägga till och visa data och Sortera poster.
Sök
Söka efter vissa poster som matchar en uppsättning sökvillkor. Sedan kan du arbeta med en delmängd av posterna, vilket kallas hittade poster. När du har sökt efter en grupp med poster återgår FileMaker Pro till bearbetningsläge så att du kan börja arbeta med dem. Mer information finns i Söka efter poster.
Layout
Ange hur informationen ska visas på bildskärmen eller på utskrifter av rapporter, etiketter och formulär. Du utformar layouter för vissa uppgifter, t.ex. att ange dataposter eller skriva ut fakturor. Välj och ordna fält om du vill ändra en befintlig layout eller skapa nya layouter. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.
Granska
Visa hur data i formulär och rapporter ser ut före utskrift. Granskningsläget är särskilt användbart för att visa layouter som har flera kolumner (exempelvis adressetiketter) och rapporter med statistik. Mer information finns i Granska data i en layout.
Du kan också växla lägen genom att klicka på knappar i statusverktygsfältet. Knapparna i verktygslisten varierar beroende på vilket läge du befinner dig i. Du kan anpassa knapparna i varje läge genom att anpassa statusverktygsfältet. Mer information finns i Använda statusverktygsfältet.
 
Om du vill växla från det här läget
till det här läget
Klicka på knappen eller knappserien
Bearbeta
Sök
Sök
Layout
Redigera layout
Granska
Granska
Sök
Bearbeta
Avbryt sökning
Layout
Avbryt sökning, sedan Redigera layout
Granska
Avbryt sökning, sedan Förhandsgranska
Kommentar 
Redigera layout är inte tillgängligt i tabellvisningsläget. Om du befinner dig i tabellvisningsläget måste du växla till formulärvisning eller listvisning för att kunna använda knappen Redigera layout.
Växla från layoutläget till ett annat läge genom att klicka på Avsluta layout.
Avsluta layout tar dig tillbaka till det läge du var i innan du började arbeta.
Du växlar från granskningsläge till ett annat läge genom att klicka på Avsluta granskning.
Avsluta granskning tar dig tillbaka till det läge du var i innan du började arbeta.
Relaterade avsnitt 
Kortkommandon (Windows)
Kortkommandon (macOS)