Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med layoutdelar > Ändra storlek på layoutdelar
 
Ändra storlek på layoutdelar
1. I Layoutläget klickar du på Markeringsverktyget Markeringsverktyget i statusverktygsfältet.
2. Gör något av följande:
Dra delmarkören eller delgränslinjen (den linjen som markerar delens underkant) tills delen har den önskade höjden.
Om du vill behålla höjden på hela layouten när du ändrar storleken på en layoutdel håller du ned Alt-tangenten (Windows) eller när du drar (macOS) delmarkören eller delens gränslinje. (Detta gör att storleken på den efterföljande layoutdelen också ändras.)
Om du vill ändra storlek på en viss del markerar du delen genom att klicka på deletiketten. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på fliken Position Position. Ange ett värde för delens gränslinje för höjd eller dess nedre gränslinje i positionsområdet. Mer information finns i Placera objekt med Granskaren.
Du kan även använda linjaler, stödraster och stödlinjer (välj Visa > Linjaler, Visa > Stödraster > Visa stödraster och Visa > Visa stödlinjer) till att ange storleken på delar. Se Använda linjaler och stödraster och Använda stödlinjer och dynamiska guider.