Skapa och hantera layouter och rapporter > Redigera layouter > Ändra bredd på en layout
 
Ändra bredd på en layout
Du kan öka eller minska bredd på en layout så att fler objekt får plats eller så att tomma utrymmen i layouten försvinner. När du gör en layout bredare ser du enklare layoutens kant utan att ändra storlek på fönstret.
Så ändrar du bredd på en layout:
Dra i den grå linjen på layoutens högra sida.
Kommentar 
Använd inställningar för automatisk storleksändring om du vill att objekt ska ändra storlek automatiskt. Mer information finns i Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt.
Du kan placera objekt i det grå området till höger om layouten. På så sätt kan du lagra objekt med en layout, utan att de visas i bearbetningsläget, sökläget eller granskningsläget.
Objekt i det grå området:
Kan användas i scriptsteg.
Visas inte i bearbetningsläget oavsett vilka alternativ för automatisk storleksändring som används.
Hoppas över i tabbordningen.
Visas i listor i dialogrutor och i Tabellvisning (fältobjekt).