Lay-outs en rapporten maken en beheren > Scriptactiveringen instellen > Acties die geen scriptactiveringen in werking zetten
 
Acties die geen scriptactiveringen in werking zetten
Bulkbewerkingen die een groot aantal records tegelijk kunnen veranderen, zetten geen scriptactivering in werking.
Spellingcontrole (menu Bewerken > Spelling > Alles controleren of de Gevonden reeks controleren scriptstap) of Zoeken/vervangen (menu Bewerken > Zoeken/vervangen of de Zoeken/vervangen openen scriptstap) op meer dan één record tegelijk zet geen scriptactiveringen in werking.
Wanneer u de spelling controleert voor alle velden in een of alle records in een gevonden reeks (zoals in de scriptstap Gevonden reeks controleren), treden er geen scriptactiveringen in werking, behalve in de volgende gevallen:
Als een veld actief is wanneer een bewerking wordt begonnen, treedt de BijVerlatenObject scriptactivering in werking.
Als een veld actief is aan het eind van een bewerking, treedt de BijToegangObject scriptactivering in werking voor dat veld.
Alleen directe bewerkingen kunnen scriptactiveringen in werking zetten:
Wijzigingen die direct in een lay-outobject of met een lay-out zijn aangebracht, zetten scriptactiveringen in werking terwijl wijzigingen die zijn aangebracht aan de onderliggende gegevens geen scriptactivering in werking zetten.
Wijzigingen die zijn aangebracht in een veld in een bepaalde instantie van een lay-outobject zetten geen scriptactiveringen in andere lay-outobjecten in dezelfde of een andere lay-out in werking.
Scriptstappen en menuopdrachten die rechtstreeks van toepassing zijn op de tabelgegevens en niet op de lay-out, zoals Records importeren, Veldinhoud vervangen en Veldinhoud opnieuw opzoeken, zetten geen scriptactiveringen in werking.
Wijzigingen die in een veld zijn aangebracht vanuit de Aangepast dialoogvenster tonen scriptstap, zetten de BijWijzigenObject scriptactivering niet in werking.
Scriptstappen die een veld direct kunnen wijzigen, zoals Veld instellen, Veld op naam instellen en Web Viewer instellen, activeren niet de scriptactivering BijWijzigenObject. Scriptstappen die op een lay-outobject werken hoewel hun doel is opgegeven als een veld, zoals Tekst invoegen, zetten de scriptactivering BijWijzigenObject in werking.
Apple Events die direct van toepassing zijn op of werken via lay-outobjecten zetten scriptactiveringen in werking. Apple Events die buiten de lay-out om gaan, zetten de scriptactiveringen niet in werking.
Schemawijzigingen die de gegevens in velden wijzigen, zetten geen scriptactiveringen in werking.
Resumévelden en berekeningvelden:
De scriptactiveringen BijToegangObject, BijVerlatenObject en BijToetsaanslagObject treden in werking voor resumé- en berekeningvelden. De scriptactivering BijWijzigenObject kan worden ingesteld voor resumé- en berekeningvelden, maar activeert deze niet.