Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Tekst invoegen
 
Tekst invoegen
Doel 
Plakt een tekstwaarde in een veld van de huidige record of in een variabele.
Zie ook 
Opmaak 
Tekst invoegen [Selecteren; <tabel::veld>; “<tekst>”]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren wordt de inhoud van een veld of een variabele vervangen. Als u deze optie niet selecteert:
Bij een veld wordt alleen het geselecteerde deel van het actieve veld vervangen of worden gegevens bij de invoegpositie ingevoegd. Het invoegpunt bevindt zich standaard aan het eind van de gegevens in het veld.
Bij een variabele zonder containergegevens worden gegevens op het einde van de huidige waarde van de variabele ingevoegd. Bij een variabele met containergegevens wordt de inhoud van de variabele vervangen.
Met Doel geeft u het veld op waarin u de geplakte informatie wilt ontvangen of geeft u de variabele op die u wilt instellen. Als de variabele niet bestaat, maakt deze scriptstap die (raadpleeg Variabelen gebruiken).
<tekst> is de exacte waarde die u wilt plakken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U moet een doelvariabele opgegeven, een doelveld in de huidige lay-out opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert. Als Doel niet is opgegeven, worden de gegevens in het actieve veld geplaatst. Anders geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die met de Get ( LaatsteFout ) functie kan worden vastgelegd.
Opmerkingen 
Deze scriptstap is bedoeld om tekst in te voegen in velden van het veldtype tekst. Als u andere soorten gegevens wilt invoegen in andere veldtypen, gebruikt u de Berekend resultaat invoegen scriptstap of de Veld instellen scriptstap.
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
In dit voorbeeld voegt u "Concept" in het statusveld in.
Tekst invoegen [Selecteren; Facturen::Status; "Concept"]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript voegt de status "Betaald" of "Niet betaald" toe, afhankelijk van de waarde van het veld Datum betaald.
If [IsEmpty ( Facturen::Datum betaald )]
Tekst invoegen [Selecteren; Facturen::Status; "Niet betaald"]
Else
Tekst invoegen [Selecteren; Facturen::Status; "Betaald"]
End If
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript voegt 'Concept' in het statusveld in of geeft een dialoogvenster weer als Status niet in de huidige lay-out voorkomt.
Tekst invoegen [Selecteren; Facturen::Status; "Concept"]
If [Get (LaatsteFout) = 102]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Statusveld ontbreekt op huidige lay-out"]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)