Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptactiveringen > BijWijzigenObject
 
BijWijzigenObject
Voert een script uit wanneer de waarde die is gekoppeld aan een object wordt gewijzigd door een van de volgende gebeurtenissen:
een gebruiker typt in een object
een gebruiker klikt op een object zoals een selectievakje waardoor de waarde wordt gewijzigd
bewerkingsactiviteiten, zoals knippen, plakken en wissen
scriptstappen die een veld wijzigen, zoals de scriptstap Tekst invoegen.
Wanneer wordt het script uitgevoerd
Nadat de gebeurtenis is verwerkt.
De modi waarin de activering kan worden gebruikt
Modi Bladeren en Zoeken.
Resultaat
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptactivering in werking wordt gezet 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Opmerkingen 
Deze scriptactivering wordt in werking gezet als deze wordt gebruikt in een vensterbesturingselement wanneer naar een ander venster wordt overgeschakeld.
Deze scriptactivering activeert een script niet bij de volgende bewerkingen:
de bewerkingen die zijn beschreven in Acties die geen scriptactiveringen in werking zetten
een venster wordt vernieuwd om gegevens van een externe gegevensbron bij te werken
velden waarin automatisch waarden worden ingevoerd worden bijgewerkt
De scriptactivering BijWijzigenObject kan worden ingesteld voor resumé- en berekeningvelden, maar activeert deze niet.
De waarde van de scriptparameter die BijWijzigenObject doorgeeft aan uw script wordt bepaald alvorens deze activering in werking wordt gezet. Als u BijWijzigenObject instelt om bij een veldobject in werking te worden gezet, wordt uw script uitgevoerd nadat het veld is gewijzigd. Daarom moet u in het geval dat uw script de waarde nodig heeft voordat het veld wordt gewijzigd, de scriptparameter gebruiken om de ongewijzigde waarde van het veld door te geven aan het script. Als uw script echter de gewijzigde waarde nodig heeft, voegt u een stap aan het script toe waarmee de huidige (gewijzigde) waarde van het veld wordt opgehaald.
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor het gebruik van de scriptactivering BijWijzigenObject om toetsaanslagen in een veld te bewaken (bijvoorbeeld wanneer een internetgebruiker tekst invoert via een toetsenbord, een Input Method Editor of een voorspelde tekstsuggestie). Het bewaken van toetsaanslagen met BijWijzigenObject kan leiden tot mindere prestaties of onverwachte resultaten.
Verwante onderwerpen 
Scriptactiveringen instellen
Scriptactiveringen instellen voor lay-outs
Scriptactiveringen instellen voor objecten