Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Web Viewer instellen
 
Web Viewer instellen
Doel 
Hiermee controleert u de opgegeven Web Viewer.
Zie ook 
Opmaak 
Web Viewer instellen [Objectnaam: "<objectnaam>"; Actie: <actie>]
Opties 
Objectnaam is de naam van de Web Viewer waarmee u wilt werken. Raadpleeg Objecten benoemen.
Via Actie kunt u één van de volgende opties kiezen:
Opnieuw instellen - hiermee stelt u de benoemde Web Viewer opnieuw op het oorspronkelijk opgegeven webadres in. Met deze actie wordt ook de Vorige/Volgende-historie van deze Web Viewer gewist.
Opnieuw laden - hiermee laadt u opnieuw de webpagina die in de Web Viewer is weergegeven.
Ga verder - hiermee gaat u één pagina verder, net zoals in een webbrowser.
Ga terug - hiermee gaat u één pagina terug, net zoals in een webbrowser.
Ga naar URL - hiermee kunt u een nieuw webadres opgeven dat in de Web Viewer moet worden geladen. Het nieuwe webadres is een berekening die u in het dialoogvenster “Web Viewer instellen - Ga naar URL” - Opties opgeeft. In deze scriptstap kunt u niet wijzigen of de Web Viewer interactie toestaat, een voortgangsbalk of statusberichten weergeeft, inhoud in de zoekmodus weergeeft of automatisch een URL codeert. U kunt die opties alleen instellen wanneer u een Web Viewer toevoegt of wijzigt in de lay-outmodus.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.5
Beschrijving 
Deze scriptstap werkt alleen voor benoemde Web Viewer-objecten.
Als u de objectnaam wilt opgeven, typt u de naam in het vak Objectnaam of klikt u op Opgeven en maakt u een berekening.
Als u de actie Ga naar URL kiest:
Geeft u een webadres op ongeveer dezelfde wijze op zoals u dat doet wanneer u een Web Viewer in een lay-out maakt. Raadpleeg Werken met Web Viewers in lay-outs voor meer informatie.
U kunt html-gegevens naar een Web Viewer verzenden door de gegevens als volgt in een URL op te nemen:
data:[<mediatype>][;base64],<data>
Waarbij de volgende syntaxis geldt:
dataurl = "data:" [ mediatype ] [ ";base64" ] "," data
mediatype = [type "/" subtype] *( ";" parameter )
data = *urlchar
parameter = kenmerk " = " waarde
Op het web vindt u meer informatie over het schema van gegevens-URL's (“data URL schemes”).
Opmerkingen 
FileMaker Pro ondersteunt alleen de tekencodering UTF-16. Tekengegevens die met andere methoden worden gecodeerd, zullen de bestemming van de URL niet weergeven.
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Ga verder en Ga terug.
Voorbeeld 1 
Hiermee stelt u de Web Viewer Website product opnieuw in op het oorspronkelijk opgegeven webadres.
Web Viewer instellen [Objectnaam: "Website product"; Actie: Opnieuw instellen]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript geeft de homepage van FileMaker, Inc. weer in de Web Viewer Website product:
Web Viewer instellen [Objectnaam: "Website product"; URL: "http://www.filemaker.com"]
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript geeft de URL die in het veld Website is ingevoerd weer in de Web Viewer Website product:
Web Viewer instellen [Objectnaam: "Website product"; URL: Producten::Website]
Voorbeeld 4 
In het volgende voorbeeld wordt het gegevens-URL-schema gebruikt om in een Web Viewer een klein pictogram met de naam WV2 weer te geven:
Web Viewer instellen [Objectnaam: "WV2"; URL: "data:image/gif;base64,R0lGODlhFwAMAKEAAL+/v///AAAAUwAAACH5BAEAAAAALAAAAAAXAAwAAAI7hBGHapHcXJKPumizpigI+QliSH0XIjokWJ6oB4+qt0Zmaqpjesxz7st1YD8ZEbhJajAuDgfSYTx60wIAOw=="]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Werken met Web Viewers in lay-outs
Objecten benoemen