Lay-outs en rapporten maken en beheren
 
Lay-outs en rapporten maken en beheren
Met FileMaker Pro-lay-outs bepaalt u hoe informatie wordt geordend voor het weergeven, afdrukken, rapporteren, zoeken en invoeren van gegevens. Met lay-outs slaat u geen gegevens op: u bepaalt alleen de weergave van de gegevens.
Databasebestanden kunnen een groot aantal verschillende lay-outs hebben, die gegevens op verschillende manieren weergeven. Voor één databasebestand kunt u verschillende lay-outs ontwerpen voor het invoeren van gegevens, het maken van resumés, het afdrukken van etiketten, het grafisch weergeven van gegevens in grafieken, het werken met een database in een webbrowser of op een aanraakapparaat, enz. U kunt het ontwerp van een lay-out wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens of andere lay-outs voor het bestand. Wanneer u de gegevens in een veld wijzigt, worden de wijzigingen doorgevoerd in alle overeenkomende velden in de verschillende lay-outs in de database.
U kunt lay-outs en rapporten maken met de wizard Lay-out/rapport maken. Deze begeleidt u door het maken van de lay-out of het rapport volgens de opties die u kiest, zoals het type apparaat waarop de lay-out wordt weergegeven, de standaardweergave voor de lay-out, de lay-outvelden, en de manier waarop gegevens worden gegroepeerd en gesorteerd.
 
Om dit te doen
Zie
Een lay-out maken met de wizard Lay-out/rapport maken
Kiezen welke velden worden weergegeven
Velden rangschikken en opmaken
Veldlabels toevoegen of wijzigen
Lay-outgedeelten toevoegen om informatie te ordenen en samen te vatten
Rapporten maken om bijvoorbeeld gegevens te groeperen of samen te vatten
Opgeven hoe records worden afgedrukt
Afbeeldingen en tekst toevoegen om nadruk toe te voegen en het geheel interessanter te maken
Afmetingen voor een lay-out opgeven, volgens hoe deze zal worden bekeken of afgedrukt
Verwante onderwerpen 
Aanbevolen procedures voor het ontwerpen van lay-outs
Dynamische rapporten maken in de tabelweergave
Records sorteren op subresuméwaarden
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Modi van FileMaker Pro