Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Veld instellen
 
Veld instellen
Doel 
Vervangt de gehele inhoud van het opgegeven veld in de huidige record door het resultaat van een berekening.
Zie ook 
Opmaak 
Veld instellen [<tabel::veld>; <formule>]
Opties 
Geef doelveld op verwijst naar het veld waarvan u de inhoud wilt vervangen. Als u geen veld opgeeft, maar er een veld wordt geselecteerd in de bladermodus of de zoekmodus, wordt dat veld gebruikt.
Berekend resultaat is de berekening waarvan de resultaten worden ingevoegd door deze scriptstap.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Het resultaat van de berekening moet overeenkomen met het veldtype. U kunt bijvoorbeeld geen datumberekening toewijzen aan een containerveld.
Het opgegeven veld hoeft niet voor te komen in de actieve lay-out.
Als het resultaat van de berekening niet overeenstemt met het doelveldtype, en de bevestigingsoptie voor het veld is ingesteld op Altijd, wordt het veld niet ingesteld en wordt een foutcode als resultaat gegeven (die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie).
Wanneer dat mogelijk is, activeert de scriptstap Veld instellen de record, waarna de record actief blijft tot de record wordt afgesloten of vastgelegd. In scripts die een reeks van scriptstappen Veld instellen gebruiken, moeten deze stappen zo mogelijk worden gegroepeerd, zodat opeenvolgende scriptstappen kunnen worden uitgevoerd op de record zonder dat het nodig is na elke scriptstap Veld instellen de record te vergrendelen, gegevens te downloaden en uploaden, het veld te indexeren en dergelijke. Deze functies en de bevestiging op recordniveau worden uitgevoerd nadat de record is afgesloten of vastgelegd.
Als het doelveld een herhalend veld is, kunt u een herhalingsnummer opgeven of genereren op basis van een berekende uitdrukking.
Voorbeeld 1 
Met deze scriptstap wordt de som van de algemene totalen van de facturen in het veld Statistische gegevens ingevoegd.
Veld instellen [Klanten::Statistische gegevens; Sum ( Facturen::Algemeen totaal )]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript laat zien wanneer u Veld instellen moet gebruiken in plaats van Veld op naam instellen om scripts te vereenvoudigen.
#Als het doelveld niet wordt gewijzigd, gebruikt u de scriptstap Veld instellen.
Veld op naam instellen ["Klanten::Telefoon op het werk"; Incasso::Telefoonnummer]
#Als u Veld op naam instellen gebruikt met een doelveld dat niet wordt gewijzigd,
#moet u het doelveld tussen aanhalingstekens plaatsen zodat het evalueert als een letterlijke tekenreeks
#en het specifieke veldnaam als resultaat geeft. Als u geen aanhalingstekens gebruikt,
#evalueert Veld op naam instellen het opgegeven veld en gebruikt het het resultaat als doelveld.
#Als het resultaat geen veldnaam opgeeft, gebeurt er niets.
Veld op naam instellen ["Klanten::Telefoon op het werk"; Incasso::Telefoonnummer]
Verwante onderwerpen 
Veld op naam instellen scriptstap
Berekeningvelden definiëren
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)