Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Veldinhoud vervangen
 
Veldinhoud vervangen
Doel 
Vervangt de waarde in een veld in elk record in de gevonden reeks door een andere waarde.
Zie ook 
Opmaak 
Veldinhoud vervangen [Met dialoogvenster: Aan/Uit; <tabel::veld>;
Huidige inhoud/Volgnummers/Berekeningsresultaten]
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster 'Veldinhoud vervangen' moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd.
Met Geef doelveld op geeft u het doelveld voor de vervanging op.
De optie Vervangen door: "huidige inhoud" maakt gebruik van de huidige waarde in het opgegeven veld als de vervangende waarde voor dat veld in alle andere records van de actieve gevonden reeks.
Wanneer u Vervangen door volgnummers inschakelt, wordt het veld in alle records in de actieve gevonden reeks opnieuw genummerd.
Bij Invoeropties wordt de volgende beschikbare waarde in Invoeropties als eerste recordnummer gebruikt, en wordt deze waarde verhoogd met de waarde in Invoeropties.
Wanneer u Eigen waarden selecteert, kunt u een beginwaarde voor de nummering invoeren, evenals een waarde waarmee elk genummerd veld in de actieve gevonden reeks moet worden verhoogd.
Volgnummer in Invoeropties bijwerken? stelt de waarde van het volgnummer in Invoeropties opnieuw in, zodat het volgende volgnummer dat automatisch wordt ingevoerd aansluit op de records die u zojuist opnieuw hebt genummerd met deze scriptstap. Als u deze optie niet inschakelt, wordt de waarde van het volgnummer in Invoeropties niet gewijzigd en past het volgnummer mogelijk niet in de nummering met de nieuw genummerde records.
Als het veld dat u wilt vervangen is ingesteld op automatische invoer van een volgnummer en de optie Wijzigen van waarde tijdens gegevensinvoer verbieden niet is ingeschakeld, worden er in FileMaker Pro wel opeenvolgende nummers in het geselecteerde veld ingevoegd, maar gebeurt dat vanaf het volgende nummer dat automatisch moet worden ingevoerd.
Als u Vervangen door berekend resultaat: inschakelt, wordt het dialoogvenster Berekening opgeven weergegeven. Hierin kunt u een berekening opgeven waarvan het resultaat de oude waarde moet vervangen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap gebruikt de waarde in een opgegeven veld van de huidige record of een berekening om de waarde in dat veld te vervangen in alle records van de gevonden reeks.
Belangrijk  De scriptstap Veldinhoud vervangen wijzigt alle records in de gevonden reeks. U kunt een scriptstap Veldinhoud vervangen niet ongedaan maken.
Opmerkingen 
Deze scriptstap kan ook worden gebruikt om een veld in elke record in de huidige gevonden reeks opnieuw te nummeren.
Wanneer u de scriptstap Veldinhoud vervangen gebruikt, moeten de gegevens eerst worden vastgelegd voordat de bewerking wordt uitgevoerd, anders krijgt u onverwachte resultaten. Raadpleeg Gegevens in records vastleggen.
FileMaker WebDirect, scripts op een server en Custom Web Publishing voeren deze scriptstap uit alsof de optie Met dialoogvenster is ingesteld op Uit.
FileMaker Go biedt geen ondersteuning voor de optie Met dialoogvenster: Aan.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript wijst volgnummers toe aan alle facturen in de gevonden reeks.
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Aan]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Veldinhoud vervangen [Met dialoogvenster: Uit; Facturen::Factuurnummer; Serienummers]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript vervangt de inhoud van het veld Klantnummer in alle records in de gevonden reeks door de inhoud van het veld Klantnummer van de huidige record.
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Veldinhoud vervangen [Met dialoogvenster: Uit; Facturen::Klantnummer; Huidige inhoud]
Verwante onderwerpen 
Berekeningvelden definiëren
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)