Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor het openen van menuopdrachten > Zoeken/vervangen openen
 
Zoeken/vervangen openen
Doel 
Opent het dialoogvenster Zoeken/vervangen.
Zie ook 
Opmaak 
Zoeken/vervangen openen
Opties 
Geen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bewerken > Zoeken/vervangen > Zoeken/vervangen kiest.
Met deze scriptstap kunt u het dialoogvenster openen voor gebruikers van wie u de toegang tot FileMaker Pro-menu's hebt beperkt.
Opmerkingen 
Als u een zoek-/vervangactie wilt uitvoeren zonder een dialoogvenster te openen, gebruikt u de Zoeken/vervangen uitvoeren scriptstap en stelt u de optie Met dialoogvenster in op Uit.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze het dialoogvenster 'Zoeken/vervangen' wil openen.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Het dialoogvenster Zoeken/vervangen openen?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Zoeken/vervangen openen
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)