Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Veld op naam instellen
 
Veld op naam instellen
Doel 
Vervangt de gehele inhoud van een berekend doelveld in de huidige record door de berekende waarde.
Zie ook 
Opmaak 
Veld op naam instellen[<berekend doelveld>; <formule>]
Opties 
Geef doelveld op is een berekening om op te geven van welk veld u de inhoud wilt vervangen.
Met Berekend resultaat geeft u de berekening op waarvan de resultaten worden ingevoegd door deze scriptstap.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 10.0
Beschrijving 
Met de scriptstap Veld op naam instellen kunt u een berekening maken om een veldnaam op te geven en kunt u de waarde van het veld met een letterlijke reeks of op basis van een tweede berekening wijzigen.
Aangezien het doelveld wordt berekend, kunnen met één stap Veld op naam instellen meerdere Veld instellen scriptstappen tussen If-voorwaarden worden vervangen.
Het berekende doelveld moet een tekst als resultaat opleveren.
Als er geen aanhalingstekens rond de volledige veldnaam staan, wordt de doelveldnaam verkregen van het benoemde veld.
Als u geen veld opgeeft, maar er een veld wordt geselecteerd in de bladermodus of de zoekmodus, wordt dat veld gebruikt.
Opmerkingen 
Het opgegeven doelveld hoeft niet voor te komen in de actieve lay-out.
Veld op naam instellen negeert de validatiecontrole.
Zo mogelijk activeert de scriptstap Veld instellen op naam de record, waarna deze actief blijft tot de record wordt afgesloten of vastgelegd. In scripts met een reeks van scriptstappen Veld instellen op naam moeten deze stappen zo mogelijk worden gegroepeerd, zodat opeenvolgende scriptstappen kunnen worden uitgevoerd op de record zonder dat het nodig is na elke scriptstap Veld instellen op naam de record te vergrendelen, gegevens te downloaden en te uploaden, het veld te indexeren en dergelijke. Deze functies en de bevestiging op recordniveau worden uitgevoerd nadat de record is gesloten of vastgelegd.
Voorbeeld 1 
Deze scriptstap verwijst naar het doelveld (Statistische gegevens, nationaal of Statistische gegevens, internationaal) op basis van geografische locatie, en voert vervolgens een berekende waarde (de som van alle algemene totalen) in het doelveld in.
Veld op naam instellen [If (Klanten::Land = “Japan” ; Klanten::Statistische gegevens, nationaal ; Klanten::Statistische gegevens, internationaal) ; Sum (Facturen::Algemeen totaal)]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript laat zien wanneer u Veld op naam instellen moet gebruiken in plaats van Veld instellen om scripts te vereenvoudigen.
#Met Veld instellen is een If-instructie met meerdere Else If-stappen nodig
#om te bepalen welk veld in de tabel Klanten moet worden bijgewerkt
#met gegevens uit Incasso::Telefoonnummer.
If [Incasso::Gesprekslocatie = "Werk"]
Veld op naam instellen ["Klanten::Telefoon op het werk"; Incasso::Telefoonnummer]
Else If [Incasso::Gesprekslocatie = "Thuis"]
Veld op naam instellen ["Klanten::Telefoon thuis"; Incasso::Telefoonnummer]
Else If [Incasso::Gesprekslocatie = "Mobiel"]
Veld op naam instellen [Klanten::Mobiele telefoon; Incasso::Telefoonnummer]
End If
#Een enkele scriptstap Veld op naam instellen kan dezelfde taak uitvoeren
#door een berekening te gebruiken om het doelveld te bepalen.
Veld op naam instellen [GetFieldName (Evalueren (Incasso::Gesprekslocatie & " Telefoon"));Incasso::Telefoonnummer]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)