Markera en uppgift
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
 
Välj
För att
Säkerhetskopiera databaser
Säkerhetskopiera en eller flera delade databaser. Mer information finns i Planera säkerhetskopiering av databaser.
Skicka meddelande
Skicka ett meddelande till en eller flera FileMaker-klienter som är anslutna till en delad databas. Meddelandet visas i en dialogruta i Filemaker Pro. Mer information finns i Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser.
Script på systemnivå
Köra en scriptfil på systemnivå – till exempel ett Windows batch-kommando, ett VBScript eller ett macOS-skalscript (bash, Perl, Python) – som finns i scriptmappen.
Placera scriptfiler på systemnivå i scriptmapparna innan du startar guiden Schema.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Scripts\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Data\Scripts\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Scripts/
Mer information finns i Köra scriptfiler på systemnivå.
FileMaker-script
Köra ett FileMaker-script som har definierats i en delad databas. Mer information finns i Köra FileMaker-script.
Scriptordning
Köra valfria systemnivåscript före och efter ett FileMaker-script. Du kan också köra valfria förberedande eller efterbehandlande systemnivåscripts före och efter ett FileMaker-script i en planerad scriptordningsuppgift. Mer information finns i Skapa scriptordningsuppgifter.
Verifiera databaser
Verifiera integriteten hos en eller flera värdbaserade databaser. Mer information finns i Verifiera databasernas integritet.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan utföra de olika uppgifterna i databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Planera säkerhetskopiering av databaser
Verifiera databasernas integritet
Köra script på serversidan
Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser
Planera administrationsuppgifter