Planera administrationsuppgifter > Verifiera databasernas integritet
 
Verifiera databasernas integritet
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Om du misstänker att en databas är skadad kan du kontrollera dess integritet genom att utföra en verifiering:
Skapa en planerad databasverifieringsuppgift i guiden Schema om du vill verifiera alla delade databaser, databaser i markerade mappar, eller en markerad databas. Mer information finns i Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema.
Du kan när som helst verifiera en eller alla databaser på fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Administrera databaser.
Innan verifieringsprocessen startas skickar FileMaker Server ett meddelande till FileMaker-klienterna om att FileMaker Server måste stänga de markerade databaserna. När fördröjningstiden har förflutit kopplar FileMaker Server från eventuella återstående klienter, stänger de markerade databaserna, verifierar dem och öppnar därefter de databaser som klarade verifieringen. Om en databas inte klarar verifieringen måste du återställa filen med hjälp av FileMaker Pro. Information om hur du återställer skadade filer finns i FileMaker Pro Hjälp.
FileMaker Server loggar ett meddelande i Event.log som anger ifall verifieringen lyckades eller misslyckades.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan kontrollera integriteten för databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Visa loggfilsposter
Planera administrationsuppgifter