Planera administrationsuppgifter > Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser
 
Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan skriva ett meddelande och ställa in ett schema för att leverera ett meddelande till FileMaker-användarna. Meddelanden kan underrätta användare om viktiga händelser som avstängda servrar, uppgradering av databaser eller påminnelser om slutdatum.
Du kan skicka meddelanden till:
Alla FileMaker-klienter som just nu är anslutna till delade databaser
FileMaker-klienter som är anslutna till en databas i en markerad mapp
FileMaker-klienter som är anslutna till en vald databas
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan skicka schemalagda meddelanden till klienter som är anslutna till databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Planera administrationsuppgifter
Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas