Planera administrationsuppgifter > Planera säkerhetskopiering av databaser
 
Planera säkerhetskopiering av databaser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Om du är en serveradministratör kan du säkerhetskopiera alla värdbaserade databaser, databaser i markerade extramappar, en markerad databas och alla separata containermappar som angetts för en databas. Om du är gruppadministratör kan du bara säkerhetskopiera värdbaserade databaser som finns i din administratörsgrupp.
Säkerhetskopiorna av databasen sparas i den mapp som du anger i guiden Schema.
Varje gång en schemalagd säkerhetskopiering körs kontrollerar FileMaker Server om de markerade databaserna har ändrats sedan den senaste schemalagda säkerhetskopieringen. För varje schemalagd säkerhetskopiering skapar FileMaker Server en fullständig kopia av databaserna som har ändrats och skapar fasta länkar till de säkerhetskopierade databaserna som inte har ändrats för den schemalagda säkerhetskopieringen.
Obs!  När du säkerhetskopierar en värdbaserad databas till en ReFS-volym (Windows Resilient File System) eller ett annat filsystem som inte stöder fasta länkar, tar det längre tid att skapa kopian eftersom FileMaker Server måste skapa en fullständig kopia av varje fil under säkerhetskopieringen.
Vid säkerhetskopiering kopierar FileMaker databasen när den är aktiv. Användarna kan fortsätta att göra ändringar. När kopian är klar görs en paus i databaskörningen, så att säkerhetskopian synkroniseras med den aktuella databasen och därefter avslutas pausen. I guiden Schema kan du även ange en gräns för hur många säkerhetskopior som ska sparas, om du vill utföra en konsekvenskontroll på säkerhetskopian och om du vill få bekräftelser via e-post när säkerhetskopieringarna har slutförts.
Det måste finnas gott om ledigt utrymme på måldisken där du lagrar dina delade filer och säkerhetskopior. Om utrymmet på hårddisken tar slut medan en fil ändras eller om en databasfil uppnår storleksbegränsningen på 8 TB kommer filen att komprimeras. Det kan ta en stund att slutföra komprimeringen.
Om utrymmet på hårddisken tar slut medan säkerhetskopiering pågår avbryts säkerhetskopieringen, säkerhetskopian raderas och FileMaker Server loggar ett fel i Event.log. Kontrollera om det finns rapporterade feltillstånd i listan över scheman. De visas under status. Du kan undvika att diskutrymmet tar slut medan du säkerhetskopierar filer genom att välja en annan hårddisk som mål för säkerhetskopieringen, eller flytta slutförda säkerhetskopior till en lagringsplats offline.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan säkerhetskopiera databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Visa loggfilsposter
Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar
Planera administrationsuppgifter