Planera administrationsuppgifter
 
Planera administrationsuppgifter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
I fönstret Scheman visas de planerade uppgifter som utförs på databaser som FileMaker Server är värd för och som du har behörighet att hantera. Om du är serveradministratör visas alla schemalagda uppgifter för alla värdbaserade databaser i fönstret Scheman. Om du är gruppadministratör visas bara de schemalagda uppgifter som är kopplade till de värdbaserade databaserna i din administratörsgrupp i fönstret Scheman.
Planerade uppgifter körs automatiskt om Tillåt att aktiverade scheman kan köras har markerats. Mer information finns i Aktivera och inaktivera scheman.
Visa information om planerade uppgifter
Listan innehåller en sammanfattning av varje definierad plan, inklusive uppgifterna som utförs, den senaste gången den kördes och nästa gång den ska köras. Om ett schema utför en uppgift för en databas som finns i en administratörsgrupp, visar listan även gruppens namn om du är serveradministratör.
Du kan visa utvalda schemadetaljer i tabellen Detaljer för genom att markera ett schema i listan.
Skapa och hantera planerade uppgifter
Använd fönstret Scheman om du vill skapa nya scheman, redigera befintliga scheman och hantera andra scheman. När du skapar ett nytt schema använder du guiden Schema för att definiera varje del av den schemalagda uppgiften.
Guiden Schema vägleder dig genom stegen för att ange information om den planerade uppgiften, ställa in frekvensen och skicka en bekräftelse via e-post när den planerade uppgiften har slutförts.
Om du vill skapa eller hantera ett schema klickar du på Ikonen för schemahantering i delfönstret Schema och väljer sedan något av följande kommandon.
 
Välj
För att
Skapa ett schema
Använd guiden Schema för att skapa en av följande planerade uppgifter:
Säkerhetskopiera databaser: Säkerhetskopiera alla delade databaser, databaser i markerade mappar, eller markerade databaser. Mer information finns i Planera säkerhetskopiering av databaser.
Skicka meddelande: Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser. Mer information finns i Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser.
Script: Köra FileMaker-scripts, köra scriptfiler på systemnivå eller skapa en scriptordning. Läs mer i lämpligt avsnitt: Köra FileMaker-script, Köra scriptfiler på systemnivå eller Skapa scriptordningsuppgifter.
Verifiera databaser: Verifiera integriteten hos alla delade databaser, databaser i markerade mappar eller markerade databaser. Mer information finns i Verifiera databasernas integritet.
Redigera ett schema
Använd guiden Schema för att ändra planerade uppgifter. Mer information finns i Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema.
Duplicera ett schema
Duplicera ett befintligt schema. Mer information finns i Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema.
Ta bort markerade scheman
Ta bort markerade scheman. Mer information finns i Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema.
Kör ett schema nu
Kör det markerade schemat omedelbart. Se Köra ett schema manuellt.
Aktivera eller inaktivera planerade uppgifter
I fönstret Scheman kan du aktivera eller inaktivera ett schema. Klicka på Kryssruteikon och välj sedan något av följande kommandon. Mer information finns i Aktivera och inaktivera scheman.
 
Välj
För att
Aktivera markerade scheman
Aktivera scheman som du har markerat.
Inaktivera markerade scheman
Inaktivera scheman som du har markerat.
Aktivera alla scheman
Aktivera alla scheman som visas i fönstret Scheman.
Inaktivera alla scheman
Inaktivera alla scheman som visas i fönstret Scheman.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan aktivera, inaktivera, skapa, köra, redigera eller visa information om de schemalagda uppgifter som är kopplade till databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
En ny schemalagd uppgift aktiveras inte som standard, men kan aktiveras genom att du markerar det alternativet i guiden Schema. Mer information finns i Aktivera och inaktivera scheman.
Du kan interagera direkt med listan. Du kan till exempel sortera objekt i listan genom att klicka på en kolumnrubrik, placera kolumnerna i en annan ordning genom att dra i kolumnrubriken och ändra bredden på en kolumn genom att dra i kolumnrubrikens kantlinje.
När en planerad uppgift har slutförts kan FileMaker Server skicka en bekräftelse via e-post, om du aktiverar denna funktion för ett specifikt schema. Mer information finns i Aktivera e-postmeddelanden i scheman.
Om Status för ett schema är planerat att köras efter 24 timmar kan du behöva starta om servern. Om du behöver köra det schemat och det inte passar att starta om servern kan du duplicera schemat och köra det duplicerade schemat istället.
FileMaker Server lägger till poster i filen Event.log när en planerad uppgift körs. Mer information finns i Visa loggfilsposter.
FileMaker Server ställer uppgifter och filrelaterade kommandon från Admin Console och kommandoraden i dessa separata köer:
Säkerhetskopiera databas, Verifiera databas och filrelaterade kommandon (till exempel Öppna, Stäng, Pausa och Fortsätt). Endast en uppgift eller ett kommando i sänder körs från denna kö. De återstående uppgifterna eller kommandona skjuts upp tills pågående uppgift eller kommando har slutförts.
Skicka meddelande- och Utför script-uppgifter (FileMaker-scripts och scriptfiler på systemnivå). Flera uppgifter kan köras på samma gång från denna kö.
FileMaker Server kör uppgifter från båda köerna på samma gång. Till exempel kan den första kön ha uppgiften Säkerhetskopiera databas och kommandot Pausa. Den andra kön kan ha uppgifterna Utför script och Skicka meddelande. FileMaker Server kör uppgifterna Säkerhetskopiera databas, Utför script och Skicka meddelande på samma gång. Kommandot Pausa utförs inte förrän uppgiften Säkerhetskopiera databas har slutförts.
Relaterade avsnitt 
Inställningar för e-postmeddelanden
Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar