Planera administrationsuppgifter > Köra script på serversidan
 
Köra script på serversidan
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
FileMaker Server kan köra två typer av scripts för att automatisera administrationsåtgärder:
FileMaker-scripts som har definierats i delade databaser. Mer information finns i Köra FileMaker-script.
Scriptfiler på systemnivå. Mer information finns i Köra scriptfiler på systemnivå.
Både FileMaker-script och script på systemnivå utförs på huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning.
Om du vill köra ett script skapar du en planerad uppgift på FileMaker Server. Specificera scriptet och när och hur ofta scriptet ska köras. Som med alla scheman kan du när som helst köra den planerade uppgiften manuellt.
Du kan också skapa en planerad scriptordningsuppgift som kör valfria förberedande och efterbehandlande systemnivåscripts före och efter ett FileMaker-script. Mer information finns i Skapa scriptordningsuppgifter.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan köra scripts kopplade till databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter