Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler
 
Identifiera textkonstanter och specialtecken i formler
Använd inledande och avslutande citationstecken för att ange början och slutet på textkonstanter. Citationstecken utan text mellan dem indikerar ett tomt värde (ingen text).
Använd omvända snedstreck om du vill använda operatortecken, t.ex. dubbla citationstecken eller returtecken, som vanliga tecken i en sträng (i stället för som operatorer).
Exempel
"\"Fredrik " & "och Johanna\"" returnerar "Fredrik och Johanna".
Relaterade avsnitt 
Om formler
Definiera beräkningsfält
Textoperatorer
Använda operatorer i formler
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)