Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Använda operatorer i formler
 
Använda operatorer i formler
En operator är en symbol eller en instruktion som bearbetar uttryck i en formel. Plusoperatorn (+) instruerar t.ex. FileMaker Pro att addera ett uttryck till ett annat. I FileMaker Pro används följande typer av operatorer:
Matematiska operatorer
Jämförelseoperatorer
Logiska operatorer
Textoperatorer
Obs!  Mer information om hur du använder variabler i formler finns i Använda variabler.
Utvärderingens ordningsföljd
Operatorerna utvärderas i följande ordning.
1. /* */, //
2. " ", \, ¶, ${ }
3. (, )
4. NOT
5. ^
6. *, /
7. +, -
8. &
9. =, , >, <, ,
10. AND
11. OR, XOR
Relaterade avsnitt 
Om formler