Skapa en lösning > Arbeta med formler och funktioner > Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
 
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
När du definierar tabeller, fält och formler reserverar FileMaker Pro användningen av vissa ord och symboler, bland annat följande:
Namnen på funktioner utan argument, t.ex. Pi eller Random.
Fördefinierade parametrar för vissa funktioner, t.ex. typsnittssamlingarna Roman (latin) och Greek (grekisk) för funktionen TextFont.
Vissa nyckelord och symboler. Riktlinjer finns i Om att namnge fält.
Undvik att använda sådana ord och symboler i fält- och tabellnamn, eftersom det blir svårt att referera till namnen i beräkningar.
Om något av dina fält- eller tabellnamn är ett reserverat ord eller innehåller en reserverad symbol måste du omge namnet med tecknen ${ } när det används i en funktion.
Tips!  När du dubbelklickar på ett fält för att välja det för en beräkning, placerar FileMaker Pro automatiskt tecknen ${ } runt fältnamn som utgörs av reserverade ord eller innehåller reserverade tecken.
Exempel
${A + B} returnerar innehållet i fältet A + B.
${.123} returnerar innehållet i fältet .123.
${Pi} returnerar innehållet i fältet Pi.
Obs!  Vid filkonvertering använder FileMaker Pro tecknen ${ } runt fältnamn som är oförenliga med reserverade ord eller symboler.
Relaterade avsnitt 
Om formler
Definiera beräkningsfält
Textoperatorer
Använda operatorer i formler
Definiera databastabeller
Definiera och ändra fält
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)