Skapa en lösning > Om val av fälttyper > Om containerfält
 
Om containerfält
Använd containerfält för att lagra olika typer av filer:
foton, filmer, ljud
dokument, t.ex. Microsoft Word- och Excel-filer, PDF-filer osv.
Du kan referera till containerfält i beräkningsformler eller statistikfält.
Data i containerfält är inbäddade som standard. Du kan:
lagra en referens i fältet när du markerar en fil att infoga i det (läs Använda data i containerfält)
definiera ett fält så att det lagrar data externt (läs Konfigurera containerfält för extern datalagring)
När du sparar en FileMaker Pro-fil som en fristående kopia kommer containerdata som lagras som en filreferens, samt externt lagrade data, vara inbäddade i kopians containerfält. Mer information finns i Spara och kopiera filer.
Med hjälp av funktionen GetContainerAttribute kan du spåra hur innehållet i ett containerfält lagras och hur mycket lagringsutrymme det använder. Denna funktion returnerar också metadata om innehållet i ett containerfält, exempelvis bildernas höjd och bredd, riktning, bildmaterial för ljudinnehåll, streckkodstyp och signaturtidsstämplar.
Du kan göra ett containerfält interaktivt och på så sätt optimera fältet för innehåll som ljud-, video- och PDF-filer. Mer information finns i Ange utformning för containerfält.
Kommentar 
Du kan inte söka efter eller sortera poster med utgångspunkt i containerfält, men du kan definiera textfält som beskriver eller identifierar innehållet i containerfältet. Sedan kan du söka efter eller sortera poster med utgångspunkt i informationen i textfältet.
Information om hur du anger visningstillval för data i ett containerfält (t.ex. om en bild är beskuren eller skalad) finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.
Om du vill lägga till en statisk bild (t.ex. en logotyp) i en layout kan du skapa, klistra in eller importera bilden direkt i layouten eller använda ett containerfält med global lagring. De här möjligheterna använder mindre lagringsutrymme än om du lagrar samma bild i alla poster.
Du kan skapa ett script där scriptsteget Infoga fil ingår om du vill specificera innehållet i ett containerfält.
I FileMaker Pro sparas externt lagrade containerdata i samma mapp där databasen finns. När externt lagrade containerdata lagras på FileMaker Server kan dessa data placeras på en annan volym än databaserna själva, inklusive på en fjärrvolym. Se Hantera extern lagring av containerdata och FileMaker Server Hjälp.
Filreferenser i containerfält kan bara användas i script på serversidan om filen ligger i en mapp som FileMaker Server har åtkomst till (se Sökvägar i script på serversidan). Filreferenser kan inte användas i FileMaker WebDirect eller Anpassad webbpublicering.
Relaterade avsnitt 
Definiera och ändra fält
Om hur du konfigurerar containerfält
Använda data i containerfält
Skapa filsökvägar