Sökvägar i script på serversidan
När du använder ett script i FileMaker Server ska du tänka på följande:
Alla angivna filer måste finnas i mappen för FileMaker Server-dokument, i den tillfälliga mappen eller i en underordnad mapp till någon av dessa mappar. Exempelvis är all följande sökvägar giltiga för file.csv:
<Dokument>/file.csv
<Tillfällig sökväg>/file.csv
<Dokument>/Mapp1/file.csv
<Tillfällig sökväg>/Mapp1/Mapp2/Mapp3/Mapp4/file.csv
Ofullständiga sökvägar till filen (exempelvis någon annan än
/Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Dokument/<0 eller flera kataloger>/<filnamn>) utvärderas som relativ till den tillfälliga sökvägen.
En sökväg som innehåller ".." är ogiltig.
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Exportera poster
Scriptsteget Importera poster
Funktionen Get ( Dokumentsökväg )
Funktionen Get ( TemporärSökväg )
Om att köra FileMaker-scripts på FileMaker Server