Introduktion till FileMaker Pro > Öppna och hantera filer > Spara och kopiera filer
 
Spara och kopiera filer
I FileMaker Pro sparas och utförs ändringar som du gör i databasfilen automatiskt medan du arbetar. Det finns alltså inget Spara-kommando. Däremot kan du:
spara en kopia av filen som en säkerhetskopia
spara en tom kopia av filen utan några data
Vissa åtgärder göra att en fil inte sparas. Mer information finns i "Detta sparas inte i FileMaker Pro" nedan.
Så här gör du en kopia eller en tom kopia av en databasfil:
1. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia.
2. Gå till den plats på disken där du vill spara kopian.
3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn (Windows) eller Spara som (macOS).
4. I rutan Spara en (Windows) eller Typ (macOS) väljer du ett av följande tillval:
 
Välj
För att
kopia av filen
Duplicera den aktuella filen.
komprimerad kopia
Optimera filen (ta bort tomt utrymme). Mer information finns i Spara en komprimerad kopia.
tom kopia
Spara en databasfils tabeller, layouter, scripts, utskriftsformat och fältdefinitioner utan några data.
fristående kopia (enstaka fil)
Skapa en kopia av den aktuella filen med alla containerdata som lagras som en filreferens eller externt (både genom öppen och säker lagring) inbäddat i filens containerfält.
Obs!  Om du vill ha en kopia av en fil med externt lagrad containerdata väljer du fristående kopia. Alternativen för kopia av aktuell fil och komprimerad kopia kopierar inte externt lagrad data. Om du väljer något av de alternativen måste du bädda in data i containerfälten först. Mer information finns i Konfigurera containerfält för extern datalagring.
5. Klicka på Spara.
Detta sparas inte i FileMaker Pro
I FileMaker Pro sparas inte statusändringar i filen, om det enbart är ändringar du gör medan filen är öppen. När du gör följande ändringar sparas de inte:
Visar en annan post eller layout
Sorterar poster eller ändrar sorteringsordning
Använder sökningskommandon (Sök, Visa alla och Uteslut) eller ändrar en sökpost
Visar eller döljer statusverktygsfältet
Om du exempelvis öppnar en fil, sorterar poster och sedan stänger filen sparas inte sorteringsordningen i FileMaker Pro. Om du däremot öppnar en fil, lägger till en ny post, sorterar posterna och därefter stänger filen, sparas sorteringsordningen och den nya posten i filen.
Kommentar 
FileMaker Pro sparar kontinuerligt ändringar till datorns RAM-minne eller cache. Du kan ange ett intervall för när FileMaker Pro ska spara ditt arbete på hårddisken. Mer information finns i Ange minnesinställningar.
Du kan också ange när ändringar ska sparas genom att skapa (och därefter köra) ett script som innehåller scriptsteget Skriv till disk. Detta scriptkommando flyttar allt som lagrats i RAM-minnet till hårddisken.
Som standard sparas inte ändringar av layouten automatiskt av FileMaker Pro. Därför bör du spara ditt arbete med jämna mellanrum när du utformar en layout i layoutläget. Du kan även ange att layoutändringar ska sparas automatiskt. Mer information finns i Spara och återställa layoutändringar.
Om du vill ha mer kontroll över hur ofta dataposter sparas kan du avmarkera alternativet Spara poständringar automatiskt för varje layout. Mer information finns i Ange om poster ska sparas automatiskt i en layout.
Menykommandot Spara en kopia, fungerar inte för FileMaker Pro-databasfiler som FileMaker Server är värd för.
Om ett meddelande visas där det står att containerdata inte kunde överföras när du skapade en fristående kopia, kan du öppna filen Transfer.log som finns i användarens Dokumentmapp om du vill veta mer.
Relaterade avsnitt 
Öppna och hantera filer
Spara, importera och exportera data