Skapa en lösning > Definiera och ändra fält
 
Definiera och ändra fält
När du skapar en ny lösning öppnas FileMaker Pro i bearbetningsläget och visar dialogrutan Hantera databas där du definierar fälten. Du skapar varje fältnamn och väljer dess fälttyp. Därefter kan du välja tillval som avgör hur information ska tolkas, matas in, beräknas, lagras och visas i fältet.
Så här definierar eller ändrar du fält:
1. Om du skapar en ny lösning öppnas dialogrutan Hantera databas i Bearbetningsläge.
Ändra befintliga fältdefinitioner genom att välja Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Fält om den inte visas.
3. Vid behov kan du välja lämplig tabell i tabellistan.
4. Lägg till, ändra eller radera fält.
 
För att
Gör så här
Lägga till ett fält
Ange ett namn för fältet i Fältnamn. Välj en fälttyp vid Typ. Klicka sedan på Skapa. Ändra tillval för kontroller, automatisk inmatning och lagring för ett fält genom att klicka på Alternativ. Mer information finns i Ange tillval för fält.
Ändra namnet på ett fält
Markera fältet. För Fältnamn anger du det nya namnet och klickar sedan på Ändra. Mer information finns i Om att namnge fält.
Ändra fälttyp
Markera fältet. Välj en ny fälttyp vid Typ och klicka sedan på Ändra. Mer information finns i Om val av fälttyper.
Ändra tillval för fält
Dubbelklicka på fältnamnet eller markera fältet och klicka på Tillval.
Ta bort ett fält
Markera fältet och klicka sedan på Radera.
Så här ändrar du en beräkningsformel
Markera beräkningsfältet och klicka sedan på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet). Gör ändringarna i dialogrutan Ange beräkning och klicka sedan på OK. Mer information finns i Definiera beräkningsfält.
Ändra ett statistikfält
Markera statistikfältet och klicka sedan på Tillval (eller dubbelklicka på fältnamnet). Gör dina ändringar i dialogrutan Tillval för statistikfält och klicka sedan på OK. Mer information finns i Definiera statistikfält.
Kommentar 
Om du har ändrat en beräkningsformel eller statistikberäkning beräknar FileMaker Pro värdet på nytt när du stänger dialogrutan Hantera databas.
Om du automatiskt vill placera fält som du har definierat i en layout väljer du inställningen Lägg till nya fält i aktuell layout (i dialogrutan Inställningar) innan du definierar fälten. Mer information finns i Ange layoutinställningar.
Ändra i vilken ordning fälten visas i dialogrutan Hantera databas (och alla dialogrutor som innehåller fält) genom att dra dubbelpilen Dubbelriktad pilikon bredvid fältdefinitionen uppåt och nedåt. Om du vill sortera om efter fältnamn eller typ klickar du på kolumnrubriken Fältnamn eller kolumnrubriken Typ.
Relaterade avsnitt 
Lägg till och ändra ledtext
Effekter av att ändra fälttyper
Arbeta med relaterade tabeller
Arbeta med formler och funktioner
Använda ett reserverat ord eller en reserverad symbol i ett fält- eller tabellnamn
Kopiera eller flytta fält mellan tabeller (FileMaker Pro Advanced)