Skapa en lösning > Om hur du konfigurerar containerfält
 
Om hur du konfigurerar containerfält
Förutom att konfigurera containerfält till att lagra inbäddade data eller en filreferens, kan du konfigurera containerfält så att de lagrar data externt.
Anta till exempel att du skulle ha en delad produktdatabas med containerfält för produktfoton. När en användare på annan plats infogar en bild i ett containerfält överförs filen och lagras i en katalog på värddatorn. När användare på andra platser bläddrar bland databasen poster, visas fotot i deras kopior av containerfältet.
Genom att lagra containerdata externt kan du:
Dela data enkelt: Genom att lagra data externt blir det även enklare att dela en fleranvändardatabas, eftersom alla användare arbetar med data som lagras på en enda central plats. Du behöver inte konfigurera en delad volym på respektive lokal dator för att använda containerfält i en fleranvändarmiljö. Du kan infoga filer i containerfält från din hårddisk, utan att behöva kopiera dem till en delad volym först.
Göra inkrementella säkerhetskopieringar: Eftersom endast referenser till externa filer lagras i databaser är databaserna små och därför enkla att säkerhetskopiera inkrementellt. Att lagra containerdata externt ger snabbare säkerhetskopiering, eftersom när en första säkerhetskopiering är gjord kopieras endast externa filer som har lagts till eller ändrats vid efterföljande säkerhetskopieringar.
Välj hur data ska lagras: Dina data skyddas av FileMaker Pro. Containerdata som lagras externt med säker lagring krypteras som standard och kan läsas av FileMaker Pro med säker lagring. Det går även bra att behålla data i originalformat (genom öppen lagring), om du vill ha större kontroll över hur mappar och filer ordnas i det externa filsystemet.
Följ dessa allmänna anvisningar om du vill konfigurera containerfält för extern datalagring:
1. Skapa ett containerfält. Mer information finns i Om containerfält.
2. Välj lagringsalternativ för containerfältet med hjälp av dialogrutan Tillval för fält. Mer information finns i Konfigurera containerfält för extern datalagring.
3. Om du behöver flytta befintliga data till en extern plats, utför du dataöverföringen efter att du har ändrat lagringsinställningar. Mer information finns i Överföra containerdata.
Viktigt!  Det är absolut nödvändigt att du regelbundet säkerhetskopierar de dokument som du lagrar i datorer. Mer information finns i Underhålla och reparera FileMaker Pro-databaser.
Relaterade avsnitt 
Använda data i containerfält