Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met velden in een lay-out > Veldlabels toevoegen en wijzigen
 
Veldlabels toevoegen en wijzigen
Wanneer u een veld in een lay-out plaatst, kunt u een veldlabel toevoegen om het veld te identificeren of te beschrijven. Een veldlabel kan de veldnaam, andere tekst (zoals instructies) of het resultaat van een berekening zijn. Veldlabels kunnen verschijnen in diverse posities buiten het veld of als een plaatshouder van tekst in het veld. Een plaatshouder van tekst is handig wanneer de ruimte beperkt is, zoals bij een lay-out die is ontworpen voor aanraakapparaten.
Nadat u een veldlabel hebt toegevoegd, kunt u de opmaak ervan kiezen met behulp van stijlen of de opmaakbalk.
Een veldlabel toevoegen
Voer in de modus Lay-out één van de volgende handelingen uit:
 
Als u een label wilt toevoegen
Gaat u als volgt te werk
Wanneer u een veld in een lay-out plaatst via het dialoogvenster Veldkiezer
Kies een optie bij Labels in het onderdeel Sleepopties van het dialoogvenster Veldkiezer. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.
Wanneer u een veld in een lay-out plaatst met het Veldgereedschap
Nadat u een veld met het Veldgereedschap hebt geplaatst, selecteert u het veld en klikt u op Label maken in het dialoogvenster Veld opgeven. Klik op OK. De veldnaam verschijnt als het veldlabel. Raadpleeg Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen. Raadpleeg Tekst toevoegen aan een lay-out.
Voor een veld dat al bestaat in een lay-out
Klik op het Tekstgereedschap Tekstgereedschap in de statusbalk, klik op de plaats waar het label moet verschijnen en typ vervolgens tekst voor het label.
Een veldlabel wijzigen of verwijderen
Selecteer het label of de labels die u wilt wijzigen. Vervolgens:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een veldlabel bewerken
Selecteer de tekst in het veldlabel en typ vervolgens het nieuwe label. Raadpleeg Tekst toevoegen aan een lay-out.
De stijl of weergave van het veldlabel wijzigen
Gebruik de opmaakbalk of het Infovenster. Raadpleeg Tekst opmaken.
Het veldlabel verwijderen
Druk op Backspace of Delete.
Tip  Raadpleeg Objecten nauwkeurig plaatsen met gereedschappen om gereedschappen voor de plaatsing van labels in de lay-out te gebruiken.
Een plaatshouder van tekst in een veld wijzigen en eraan toevoegen
Een plaatshouder van tekst verschijnt in een veld in de modus Bladeren (en optioneel in de modus Zoeken) totdat u in het veld begint te typen. U kunt ook een plaatshouder van tekst toevoegen aan containervelden en velden die zijn opgemaakt als invoervakken, keuzelijsten, kalenders met een vervolgkeuzelijst of venstermenu's.
Voer in de modus Lay-out één van de volgende handelingen uit:
 
Als u een plaatshouder van tekst wilt toevoegen
Gaat u als volgt te werk
Wanneer u een veld in een lay-out plaatst via het dialoogvenster Veldkiezer
Kies op Knop voor plaatshouder van tekst bij labels bij Labels in het onderdeel Sleepopties van het dialoogvenster Veldkiezer. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.
De plaatshouder van tekst is standaard gelijk aan de veldnaam.
Voor een veld dat al bestaat in een lay-out
Raadpleeg hieronder 'Plaatshouder van tekst toevoegen of wijzigen'.
Plaatshouder van tekst toevoegen of wijzigen:
1. Selecteer in de modus Lay-out het veld (niet het label) in de lay-out.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. In het onderdeel Veld doet u bij Plaatshouder van tekst een van het volgende:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Het resultaat van een berekening in het veld weergeven
Klik op Potlood-knop, om een berekening op te geven die de plaatshouder van tekst weergeeft en klik vervolgens op OK.
Plaatshouder van tekst in de modus Zoeken weergeven
Selecteer Plaatsvervanger in Zoek-modus tonen.
Tekst van plaatsvervanger toevoegen of bewerken
Selecteer de tekst en breng vervolgens de wijzigingen aan.
Plaatshouder van tekst verwijderen
Selecteer de tekst en druk vervolgens op Backspace of Delete.
4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.
Opmerkingen 
Als u bij het plaatsen van velden veldlabels opneemt en de veldnaam vervolgens wijzigt in de Veldkiezer of het dialoogvenster Database beheren, wordt het veldlabel in elke lay-out waar het label voorkomt, gewijzigd in de nieuwe veldnaam.
Een plaatshouder van tekst verschijnt niet in de Tabelweergave of wanneer u records in de modus Schermafdruk bekijkt.
Een plaatshouder van tekst wordt niet afgedrukt in de modus Schermafdruk en bij het opslaan van records als een PDF-bestand. U kunt een plaatshouder van tekst wel afdrukken wanneer u lege records afdrukt of records als een PDF-bestand opslaat. Raadpleeg Records afdrukken en Records opslaan en verzenden als een PDF-bestand.
Voor de weergave van een badge in de modus Lay-out die velden met een plaatshouder van tekst identificeert Plaatshouder van tekst-gereedschap, kiest u Weergave > Tonen > Plaatshouder van tekst.