Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > De breedte van een lay-out wijzigen
 
De breedte van een lay-out wijzigen
U kunt een lay-out breder maken om er meer objecten in te kunnen plaatsen, of smaller als u minder lege ruimte in de lay-out wenst. Door een lay-out breder te maken, kunt u de rand van de lay-out zien zonder het formaat van het venster te wijzigen.
Zo wijzigt u de breedte van een lay-out:
Sleep de grijze lijn rechts van de lay-out.
Opmerkingen 
Gebruik instellingen voor het automatisch wijzigen van het formaat om het formaat van objecten automatisch te laten wijzigen. Raadpleeg Opties instellen voor de automatische formaatwijziging van lay-outobjecten.
U kunt objecten in het grijze gedeelte rechts naast de lay-out plaatsen. Zo kunt u objecten met een lay-out opslaan zonder dat ze in de modus Bladeren, Zoeken of Schermafdruk verschijnen.
Objecten in het grijze gebied:
kunnen in scriptstappen worden gebruikt.
verschijnen niet in de modus Bladeren ongeacht de instellingen voor de automatische wijziging van de grootte.
worden in de tabvolgorde overgeslagen.
verschijnen in dialoogvensterlijsten en in de Tabelweergave (veldobjecten).