Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out
 
Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out
Met de opmaakopties voor velden van FileMaker Pro bepaalt u hoe gegevens in een lay-out verschijnen. Met de instellingen die u opgeeft, wijzigt u niet de manier waarop de gegevens worden opgeslagen in de database. Elke keer dat u een veld in een lay-out plaatst, kunt u andere opmaakinstellingen opgeven, ongeacht of het veld zich in dezelfde of een andere lay-out bevindt. Als u bijvoorbeeld -5123 invoert in een getalveld, kunt u dit veld zodanig opmaken dat het op de ene plaats wordt weergegeven als -€5.123,00 en op de andere als <5123>.
U kunt veldopmaak ook automatisch laten wijzigen wanneer gegevens beantwoorden aan door u opgegeven criteria. Raadpleeg Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven.
Als u geen opmaakopties opgeeft, worden in FileMaker Pro getallen, datums en tijden weergegeven op basis van de systeeminstellingen die zijn ingesteld in Configuratiescherm (Windows) of in Systeemvoorkeuren (macOS) wanneer het bestand is aangemaakt.
Opmerkingen 
U kunt getal-, datum-, tijd- en tijdstempelvelden opgeven om gegevens weer te geven op basis van de huidige systeeminstellingen wanneer het bestand wordt geopend. Voor meer informatie raadpleegt u de Help-onderwerpen voor het opgeven van indelingen voor elk veldtype.
Wanneer u een bepaalde opmaak hebt ingesteld voor getal-, datum-, tijd- en tijdstempelvelden, kunnen gebruikers nog steeds gegevens met afwijkende tekens invoeren (bijvoorbeeld de aanduiding voor “per kilo”). Als u het type gegevens dat gebruikers kunnen invoeren wilt bepalen, moet u bevestigingsopties opgeven. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
Als u in de lay-outmodus voorbeeldgegevens met de opgegeven veldopmaak wilt weergeven, kiest u Weergave > Tonen > Voorbeelden. De veldnamen worden vervangen door voorbeeldgegevens uit de record die momenteel wordt doorbladerd.
Bestanden die met verschillende systeeminstellingen voor getallen, datums en tijden worden gemaakt, kunnen het uiterlijk van gegevens beïnvloeden. Als u zich bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bevindt en u opent een database die in Australië is gemaakt, is het mogelijk dat de database andere systeeminstellingen heeft dan uw computer. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.
Voor de opmaak van een datumsymbool (dat de huidige datum weergeeft) of een tijdsymbool (die de huidige tijd weergeeft) selecteert u het symbool {{HuidigeDatum}} of {{HuidigeTijd}} in de lay-outmodus en gebruikt u vervolgens het onderdeel Gegevens opmaken in het infovenster om het als een datum- of tijdveld op te maken. Raadpleeg Paginanummers, datums of andere variabelen invoegen in een lay-out.
Verwante onderwerpen 
Knopinfo toevoegen in lay-outs