Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met velden in een lay-out > Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen
 
Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen
Nadat u een veld hebt gedefinieerd, kunt u het overal toevoegen in een lay-out. Velden kunnen uit dezelfde tabel komen, maar ook uit een gerelateerde tabel in hetzelfde bestand of uit een gerelateerde tabel in een ander FileMaker Pro-bestand.
U kunt gerelateerde velden rechtstreeks in een lay-out of in een portaal plaatsen, maar de resultaten zijn anders. Raadpleeg De plaats van gerelateerde velden bepalen.
Zo plaatst u een veld in een lay-out:
1. Kies in de lay-outmodus de gewenste lay-out in het venstermenu voor lay-outs.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:
Voor het toevoegen van een veld sleept u een veld van het Veldgereedschap Veldgereedschap op de statusbalk naar de gewenste positie in de lay-out. Als u het veld naar de lay-out sleept, verschijnen er tekstvoetlijnen en een rand. Hiermee kunt u het veld uitlijnen met de andere objecten in de lay-out. Als het veld op de gewenste positie staat, laat u de muisknop los.
Als u een gerelateerd veld in een portaal wilt plaatsen, moet u dat in de eerste rij van het portaal doen. Zorg ervoor dat elk veld in het portaal afkomstig is uit een tabel die is gerelateerd met de tabel waarvoor het portaal records weergeeft. Raadpleeg Portalen maken om gerelateerde records weer te geven.
Als u een veld wilt toevoegen en de grootte ervan wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap (Windows) of houdt u het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap ingedrukt (macOS) in de statusbalk. Sleep de kruiscursor naar de gewenste positie om het veld te tekenen.
Als u een specifiek besturingselement of veld wilt toevoegen, klikt u op de pijl naast het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap (Windows) of houdt u het Veld/besturingselement-gereedschap Veld/besturingselement-gereedschap ingedrukt (macOS) en selecteert u het type veld of besturingselement dat u wilt toevoegen aan de lay-out. Sleep de kruiscursor naar de gewenste positie om het veld te tekenen.
Opmerking  Het gereedschap Veld/besturingselement bevat de afbeelding van het gereedschap dat op dat moment is geselecteerd.
3. Selecteer in het dialoogvenster Veld opgeven het veld dat u wilt plaatsen.
Als u een veld in een andere tabel wilt kiezen, kiest u de tabel uit de lijst met tabellen boven de lijst met velden. Of klik op Knop Database beheren om een relatie of tabel te maken en selecteer een gerelateerd veld uit de lijst met velden.
4. Selecteer Label maken om de veldnaam als tekst op te nemen in de lay-out. Klik vervolgens op OK.
De veldnaam verschijnt in het veld, tenzij u hebt ingesteld dat voorbeeldgegevens moeten worden weergegeven. U geeft deze gegevens weer door Weergave > Tonen > Voorbeelden te kiezen. Velden uit gerelateerde tabellen verschijnen als ::Veldnaam.
Voor alle velden behalve containervelden worden tekstvoetlijnen weergegeven. Deze lijnen geven aan waar de gegevens verschijnen in de bladermodus. U kunt ze ook gebruiken als hulpmiddel bij het uitlijnen van de velden.
Zo vervangt u een veld door een ander veld:
Dubbelklik in de lay-outmodus op het te vervangen veld en selecteer vervolgens een andere veldnaam in het dialoogvenster Veld opgeven.
Zo verwijdert u een veld uit een lay-out:
Klik in de modus Lay-out op het veld en druk vervolgens op Backspace of Delete.
Wanneer een veld op deze manier wordt verwijderd, worden het veld en de bijbehorende gegevens niet uit de database verwijderd. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.
Opmerkingen 
Wanneer u een veld toevoegt aan een lay-out, is de opmaak ervan gebaseerd op het thema dat is toegepast op de lay-out. U kunt een eigen stijl toepassen om de weergavekenmerken van het veld te wijzigen. Raadpleeg Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken.
Als u het juiste formaat voor een veld wilt bepalen, geeft u in plaats van de veldnaam voorbeeldgegevens weer in het veld van de huidige record. Kies Weergave > Tonen > Voorbeelden.
Als u in FileMaker Pro veldgegevens wilt invoegen in een regel of tekstblok, moet u samenvoegvelden gebruiken. Raadpleeg Samenvoegvelden in een lay-out plaatsen.
Als u een statische afbeelding zoals een logo in een lay-out wilt plaatsen om deze in elke record weer te geven, moet u de afbeelding rechtstreeks in de lay-out maken, plakken of importeren en vervolgens de afbeelding in het hoofdgedeelte plaatsen. Raadpleeg Objecten tekenen en invoegen in een lay-out.
Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen om nieuwe velden die u definieert automatisch in de huidige lay-out te laten plaatsen.
Als u in de modus Lay-out een veldnaam binnen de randen van het veld niet kunt lezen, dubbelklikt u op het veld. De naam wordt vervolgens weergegeven in het dialoogvenster Veld opgeven.
U kunt velden in het grijze gedeelte rechts van de lay-out plaatsen. Hierdoor kunt u velden in de lay-out bewaren of ze in scriptstappen gebruiken, maar verschijnen ze niet in de modi Bladeren, Zoeken en Schermafdruk. Gebruikers kunnen zulke velden niet selecteren of ermee werken, en de velden worden niet afgedrukt.
Verwante onderwerpen 
Veldlabels toevoegen en wijzigen
Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen
Invoerlijsten definiëren
Een veld zo instellen dat het automatisch wordt aangevuld bij tekstinvoer
Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven
Een veld zodanig instellen dat het als een venstermenu, een groep selectievakjes of een ander besturingselement wordt weergegeven