Lay-outs en rapporten maken en beheren > Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt
 
Bepalen hoe lay-outs worden afgedrukt
De gebruikte printer, de opgegeven printeropties, de ingestelde marges en de gekozen lay-outopties hebben allemaal invloed op de wijze waarop gegevens in FileMaker Pro worden afgedrukt.
In FileMaker Pro kunt u ook een lay-out instellen om records in kolommen af te drukken (om bijvoorbeeld een telefoonlijst met meerdere kolommen af te drukken), verschuivingsopties instellen om lege ruimten op afdrukken te verwijderen en beletten dat bepaalde lay-outobjecten worden afgedrukt.
Verwante onderwerpen 
Gegevens afdrukken en een schermafdruk weergeven