Lay-outs en rapporten maken en beheren > Objecten tekenen en invoegen in een lay-out > Afbeeldingen invoegen in een lay-out
 
Afbeeldingen invoegen in een lay-out
1. Kies in de lay-outmodus op de menubalk Invoegen > Afbeelding.
2. Selecteer bij Bestandstypen (Windows) of Tonen (macOS) een indeling voor grafische bestanden.
Aanbevolen indelingen voor grafische bestanden: GIF (.gif), JPEG/JFIF (.jpg), PNG (.png), TIFF (.tif).
3. Navigeer naar het grafische bestand.
4. Als u vanaf de schijf naar het bestand wilt verwijzen, schakelt u het selectievakje Alleen verwijzing naar het bestand opslaan in.
Wanneer u Alleen verwijzing naar het bestand opslaan selecteert, wordt het grafische bestand niet in FileMaker Pro geïmporteerd, maar wordt alleen vastgelegd waar het bestand zich bevindt op de harde schijf. Met deze optie beperkt u wel de grootte van het FileMaker Pro-bestand, maar als u het grafische bestand verplaatst of verwijdert, kan het niet meer worden weergegeven in FileMaker Pro.
5. Selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen (Windows) of op Invoegen (macOS).
6. Plaats de afbeelding in de lay-out en maak die naar behoefte groter of kleiner.
Raadpleeg Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken.
Opmerkingen 
U kunt afbeeldingen ook als gegevens invoeren in containervelden. Dit kunt u doen wanneer u voor elke record een verschillende afbeelding hebt, zoals bijvoorbeeld foto's van werknemers in een databasetabel met werknemers. Raadpleeg Gegevens gebruiken in containervelden.
Voor de export van een afbeelding in de modus Lay-out klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en kiest u Afbeelding exporteren. U kunt geen afbeelding exporteren als u de optie 'Alleen verwijzing naar het bestand opslaan' instelt.
Verwante onderwerpen 
Objecten, lay-outgedeelten of lay-outachtergrond opvullen met een afbeelding