Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
 
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
U bewerkt een lay-out door met de objecten in de lay-out te werken: u kunt hun positie wijzigen, de objecten rangschikken, de grootte ervan wijzigen en het uiterlijk ervan op andere manieren wijzigen. U kunt de opmaakkenmerken van lay-outonderdelen en de lay-outachtergrond wijzigen door bijvoorbeeld hun instellingen voor de opvulling ervan te wijzigen. U kunt ook werken met velden: zo kunt u bepalen hoe een veld er uitziet en zich gedraagt en hoe gegevens worden weergegeven in het veld.
Objecten selecteren
1. In de lay-outmodus klikt u op het selectiegereedschap Selectiegereedschap op de statusbalk.
De aanwijzer krijgt de vorm van een pijl.
2. Voer één van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Doet u in de lay-outmodus het volgende
Eén object selecteren
Klik met de pijlaanwijzer op het object.
Meerdere objecten tegelijk selecteren
Sleep de pijlaanwijzer om een selectievak te maken rondom de objecten. Het selectiekader hoeft de objecten niet volledig in te sluiten. U kunt ook tijdens het slepen Ctrl (Windows) of Command (macOS) ingedrukt houden om te vermijden dat gedeeltelijk geselecteerde objecten in de selectie worden opgenomen.
Opmerking  Wanneer u objecten in een popover selecteert, zorgt u ervoor dat de pijlaanwijzer op de popover staat, en niet de lay-out, wanneer u begint te slepen. Anders worden de objecten in de lay-out geselecteerd.
Of: houd Shift ingedrukt en klik op elk afzonderlijk object.
Alle objecten in de lay-out selecteren
Kies Bewerken > Alles selecteren.
Klik met de pijlaanwijzer in de achtergrond van het vensterbesturingselement.
Of sleep de pijlaanwijzer om elk deel van de begrenzing van het vensterbesturingselement heen.
Een popover selecteren
Dubbelklik met de pijlaanwijzer op de popover-knop om de popover te openen. Klik dan op het popover-venster om het te selecteren.
Alle objecten van hetzelfde type, inclusief objecten op tabbladen of schuifpanelen die niet op de voorgrond staan, selecteren (bijvoorbeeld alle tekstobjecten of rechthoeken)
Klik op het gereedschap voor het type object dat u wilt selecteren en kies vervolgens Bewerken > Alles selecteren.
Of klik met de pijlaanwijzer op een object, houd Shift (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en kies Bewerken > Alles selecteren (Windows) of Vorige selectie (macOS).
Opmerking  Objecten op popover-vensters worden niet geselecteerd.
Alle velden selecteren
Klik met de pijlaanwijzer op een veld, houd Shift (Windows) of Option (macOS) ingedrukt en kies Bewerken > Alles selecteren (Windows) of Vorige selectie (macOS).
Een portaal selecteren
Klik met de pijlaanwijzer op de rand van het portaal of op een ander gebied van het portaal dat geen veld of object bevat.
Een knoppenbalk selecteren
Klik met de pijlaanwijzer op een plaats buiten de knoppenbalk en klik vervolgens in de knoppenbalk.
Of sleep de pijlaanwijzer om een deel van de begrenzing van de knoppenbalk heen.
Segmenten in een knoppenbalk selecteren
Selecteer met de pijlaanwijzer de knoppenbalk en klik vervolgens op een segment of klik terwijl u Shift ingedrukt houdt om meerdere segmenten te selecteren.
De selectie van objecten ongedaan maken
Klik op een leeg gebied van de lay-out of op een lay-outgereedschap op de statusbalk.
Of: houd Shift ingedrukt en klik op de geselecteerde objecten.
Opmerkingen 
Als de handgrepen van een object worden weergegeven als Vergrendelde handgreep van object, is het object vergrendeld. Raadpleeg Objecten beveiligen tegen wijzigingen.
Als u een object in een lay-out niet kunt zien of selecteren, zijn andere objecten mogelijk voor het object gestapeld. Raadpleeg Het venster Lay-outobjecten gebruiken om met objecten te werken om andere objecten te verbergen.
Verwante onderwerpen 
Een veld selecteren in de modus Bladeren of Zoeken
Tekst opmaken
Werken met de lay-outgereedschappen
Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken
Werken met velden in een lay-out
Werken met Web Viewers in lay-outs
Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs
Een tabbladbesturingselement toevoegen
Een schuifbesturingselement toevoegen
Grafieken maken van gegevens
Lay-outs en rapporten maken en beheren