Aandachtspunten bij het maken van een rapportlay-out
Als u een rapportlay-out met gegroepeerde gegevens maakt, kunt u het beste eerst bedenken hoe u het rapport eruit wilt laten zien zodat u sneller door de wizard Lay-out/rapport maken kunt gaan. De wizard vraagt u op te geven op welk(e) veld(en) u de gegevens in categorieën wilt indelen (groeperen). Als u subtotalen en algemene totalen opneemt, moet u tevens bepalen voor welke velden u totalen wilt berekenen en de betreffende resumévelden definiëren voordat u met de wizard begint. (Eventueel kunt u de resumévelden ook in de wizard definiëren.)
Raadpleeg de Help in de afzonderlijke vensters van de wizard als u voor een rapport met gegroepeerde gegevens niet de gewenste resultaten bereikt.
Wanneer u een lay-out Rapport maakt, kunt u ervoor kiezen om een script op te slaan dat overschakelt naar de lay-out en de records sorteert (indien opgegeven). Het script wordt toegevoegd aan het menu Scripts, waar u het later kunt kiezen om het rapport opnieuw uit te voeren. Controleer voordat u het script uitvoert of de gewenste gevonden reeks is weergegeven. Kies Scripts > Scriptwerkruimte om het script te bekijken of te bewerken (door bijvoorbeeld een scriptstap Zoeken toe te voegen).
U kunt een rapport maken dat velden van links naar rechts over de breedte van de pagina weergeeft, met veldnamen als kolomkoppen, als een eenvoudige lijst (vroeger een vooraf gedefinieerd lay-outtype, de zogeheten lay-out Lijstweergave). Wanneer u de rapportlay-out maakt, voegt u geen subtotalen of generale totalen toe en rangschikt u records niet op categorie. Sla de lay-out op en geef vervolgens de records weer in lijstweergave in de bladermodus.
Als u records in een lijst wilt afdrukken en de paginabreedte voldoet niet voor het aantal kolommen, probeert u het volgende:
Verklein het veld of het lettertype voor gegevens in velden.
Kies Bestand > Printerinstelling (Windows) of Pagina-instelling (macOS). (In de modus Schermafdruk kunt u ook klikken op Printerinstelling (Windows) of op Pagina-instelling (macOS) in de statusbalk.) Stel in het dialoogvenster met de instellingen de paginarichting in op horizontaal (Liggend). U kunt ook de schaal voor afdrukken verkleinen tot minder dan 100%. Maak zo nodig de lay-out opnieuw met de wizard Lay-out/rapport maken nadat u de opties voor uw printer en pagina hebt ingesteld.
Maak verschillende lay-outs die minder kolommen weergeven en druk ze vervolgens afzonderlijk af.
In de hierboven omschreven rapportlay-out worden velden geordend in kolommen. U kunt de records ook in kolommen ordenen, bijvoorbeeld om een lijst met meerdere kolommen met namen en adressen af te drukken. Raadpleeg Het afdrukken van records in kolommen instellen.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken