Inställningar för loggning och statistik
 
Inställningar för loggning och statistik
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
På fliken Databasserver > Loggning konfigurerar du hur databasservern samlar in och loggar händelser, klientåtkomst och statistikinformation när FileMaker Server körs. Du kan aktivera användning av serverstatistikloggning för att samla in prestandainformation och skriva till loggfiler med ett angivet tidsintervall.
När du aktiverar användningsstatistik för FileMaker Server skapas en loggfil i mappen FileMaker Server/Logs/. Serverstatistik i realtid visas på fliken Statistik > Server. Du kan även granska loggfilerna med ett program som kan öppna tabbavgränsade textfiler.
Ange inställningar för händelseloggning genom att klicka på fliken Databasserver > Loggning.
 
För att
Gör så här
Ange tiden för insamlande av statistik
För Insamlingsintervall (sekunder) anger du hur ofta FileMaker Server ska samla in statistisk information:
visas på fliken Statistik > Server och kan loggas i filen Stats.log. Mer information finns i Serverstatistiklogg.
visas på fliken Statistik > Server och kan loggas i filen ClientStats.log. Mer information finns i Klientstatistiklogg.
kan loggas i TopCallStats.log. Mer information finns i Statistiklogg för längsta anrop.
Ange loggstorleken
Vid Loggstorlek (MB) anger du maximal storlek för filerna Access.log, Event.log, Stats.log, ClientStats.log och TopCallStats.log.
Aktivera loggning av anslutningar och serverns prestanda
Händelser loggas alltid i filen Event.log. Det går inte att inaktivera händelseloggning.
Välj Behörighet om du vill logga klientanslutningar till FileMaker Server i filen Access.log. Mer information finns i Åtkomstlogg.
Välj Användningsstatistik om du vill logga serverprestandamått som visas på fliken Statistik > Server i filen Stats.log. Mer information finns i Serverstatistiklogg.
Aktivera loggning av klientanslutningsstatistik
I avsnittet Detaljerad statistikloggning väljer du Klientstatistik om du vill logga klientanslutningsstatistiken som visas på fliken Statistik > Klient i filen ClientStats.log. Mer information finns i Visa klientstatistik.
Aktivera loggning av "längsta anrop"-statistik, klientförfrågningarna som kräver mest serverresurser
I avsnittet Detaljerad statistikloggning väljer du Statistik om längsta anrop om du vill logga klientförfrågningarna (fjärranropen) som har pågått under längst tid under statistikinsamlingsintervallet i filen TopCallStats.log. Mer information finns i Statistiklogg för längsta anrop.
Relaterade avsnitt 
Visa serverstatistik
Visa loggfilsposter