Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Klientstatistiklogg
 
Klientstatistiklogg
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
När du aktiverar klientstatistikloggning för databasservern skapas en loggfil i mappen FileMaker Server/Logs/. Alla värden som du ser på fliken Statistik > Klienter i Admin Console är tidsstämplade och har skrivits till en fil. Mer information finns i Visa klientstatistik.
Du kan granska klientstatistiken genom att öppna filen ClientStats.log i ett program som kan visa tabbavgränsad information eller i programmet Systemmeddelanden (macOS).
När filen ClientStats.log uppnår den loggstorlek som har angetts på fliken Databasserver > Loggning, byter den namn till ClientStats-old.log och en ny fil som heter ClientStats.log skapas.
Mer information om att konfigurera insamlingsintervall och loggstorlek för filen ClientStats.log finns i Inställningar för loggning och statistik.
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server
Visa loggfilsposter