Övervaka FileMaker Server > Visa serverstatistik
 
Visa serverstatistik
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Om du är serveradministratör kan du visa en sammanfattning av attribut för databasserverstatistik för FileMaker Server genom att klicka på fliken Statistik > Server.
Om du är en gruppadministratör kan du visa en sammanfattning av attribut för databasserverstatistik för FileMaker Server genom att klicka på delfönstret Statistik.
Databasserverstatistik
Du kan visa databasserverstatistik som ett diagram eller som en tabell.
Du visar databasstatistik som ett diagram högst upp på fliken Statistik > Server. Mer information finns i Konfigurera diagrammet Databasstatistik.
Du visar databasstatistik som en tabell högst upp på fliken Statistik > Server.
De attribut som samlas in för varje typ av statistik innehåller Aktuella, Genomsnittliga, Lägsta och Högsta värden.
 
Statistiktyp
Beskrivning
Cache - träff %
Procentandelen gånger som FileMaker Server hämtade data från cache (RAM) i stället för från hårddisken. Det är mer effektivt att läsa data från RAM-minnet än från hårddisken, så detta tal bör vara högt, t.ex. 90 eller 95. Annars kan du tilldela mer minne åt FileMaker Servers databas-cache.
Cache - osparat %
Procentandel av cache som för närvarande inte har sparats. Detta bör vara en låg siffra, till exempel 0 eller 5, så att du inte förlorar data i händelse av en systemkrasch.
Disk kB/sekund läsning
Mängden data som läses på disken.
Disk kB/sekund skrivning
Mängden data som sparas på disken.
Nätverk kB/sekund in
Mängden data som överförs i nätverket till FileMaker Server.
Nätverk kB/sekund ut
Mängden data som överförs i nätverket från FileMaker Server.
Fjärranrop/sekund
Antal enskilda fjärranrop från alla klienter, dividerat med samplingsintervall från statistik. Observera att det kan förekomma flera fjärranrop för att utföra en operation från klientens perspektiv.
Pågående fjärranrop
Antalet separata fjärranrop från alla klienter som väntade på slutförande vid den tidpunkt då statistik senast samlades in.
Förfluten tid (µs)/anrop
Den tid det tar att behandla ett fjärranrop. Värdet 1 miljon innebär t.ex. ett genomsnitt på 1 sekund per anrop. Om den genomsnittliga passerade tiden/anrop är hög, men den genomsnittliga väntetiden/anrop är låg kan du fråga klienterna om de operationer de utför på servern har ändrats. Index för flera fält eller andra lösningsändringar kanske krävs.
Väntetid (µs)/anrop
Den tid ett fjärranrop väntar på andra processer. Värdet 1 miljon innebär t.ex. ett genomsnitt på 1 sekund per anrop.
I/O-tid (µs)/anrop
Den tid ett fjärranrop väntar för att disken ska läsa och skriva. Värdet 1 miljon innebär t.ex. ett genomsnitt på 1 sekund per anrop. Om den genomsnittliga in-/utdatahanteringstiden per anrop är hög och den genomsnittliga cacheprocenten är låg kan du öka storleken på databascachen. Om den genomsnittliga in-/utdatahanteringstiden per anrop är hög och den genomsnittliga cacheprocenten är hög kan du använda ytterligare hårddiskar eller ett RAID-system på datorn.
Konfigurera diagrammet Databasstatistik
Så här konfigurerar du diagrammet Databasstatistik:
1. Välj statistiktyperna som du vill visa i diagrammet.
Klicka på Statistik och välj vilken statistiktyp du vill visa i diagrammet.
Diagrammets lodräta axel (Y-axeln) bestäms av den valda statistiktypen:
Procentandel (%) är den lodräta axeln för statistiktypen Cache - träff % och Cache - osparat %.
Mikrosekunder (µs) är den lodräta axeln för statistiktypen Förfluten tid (µs)/anrop, Väntetid (µs)/anrop och I/O-tid (µs)/anrop.
Heltalsvärde är den lodräta axeln för statistiktypen Fjärranrop/sekund och Pågående fjärranrop.
Kilobyte/sekund (kB/s) är den lodräta axeln för statistiktypen Disk kB/sekund läsning, Disk kB/sekund skrivning, Nätverk kB/sekund in och Nätverk kB/sekund ut.
2. Om du vill justera tidsintervallet med den vågräta axeln (X-axeln), drar du åt vänster för att öka intervallet eller åt höger om du vill minska intervallet.
3. Klicka på Återställ zoom om du vill ta bort ändringar som du har gjort.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste din serveradministratör konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att visa serverstatistik. Du kan få mer information av serveradministratören.
FileMaker Server uppdaterar serverstatistiklistan utifrån inställningen Samlingsintervall som anges på fliken Databasserver > Loggning. Om du vill minska de resurser som behövs för att beräkna statistik kan du öka intervallet mellan varje gång FileMaker Server samlar in statistik. Det kan dock hända att serverstatistiken endast blir uppskattningar av hur FileMaker Server verkligen använder systemresurserna. Mer information finns i Inställningar för loggning och statistik.
FileMaker Server kan även lagra serverstatistik i en loggfil. Mer information finns i Serverstatistiklogg.
Du kan interagera direkt med listan. Du kan till exempel sortera objekt i listan genom att klicka på en kolumnrubrik, placera kolumnerna i en annan ordning genom att dra i kolumnrubriken och ändra bredden på en kolumn genom att dra i kolumnrubrikens kantlinje.
Relaterade avsnitt 
Administrera klienter
Administrera databaser
Övervaka FileMaker Server