Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Åtkomstlogg
 
Åtkomstlogg
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Databasservern loggar åtkomster till databaser i en separat loggfil som heter Access.log. Vanliga händelser som registreras är:
klienter som ansluter till och kopplar bort från databasservern
databaser som klienter får åtkomst till med ett unikt konto och med det inbyggda gästkontot
klienter vars anslutning nekades åtkomst på grund av anslutningsbegränsningar, inklusive FileMaker Pro-, FileMaker Go-, FileMaker WebDirect- och FileMaker Data API-klienter.
Åtkomster lagras i den tabbavgränsade filen Access.log som skapas i mappen FileMaker Server/Logs/.
Använd Visa loggfilsposter när du vill granska information från filen Access.log i fönstret Loggvisare.
Kommentar
När filen Access.log uppnår den loggstorlek som har angetts på fliken Databasserver > Loggning byter den namn till Access-old.log och en ny fil som heter Access.log skapas.
Om du vill konfigurera åtkomstregistrering går du till Inställningar för loggning och statistik.
Filen Access.log innehåller endast meddelanden på informationsnivå. Alla meddelanden på varnings- och felnivå loggas i filen Event.log.
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server