Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > Serverstatistiklogg
 
Serverstatistiklogg
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
När du aktiverar serverstatistikloggning för databasservern skapas en loggfil i mappen FileMaker Server/Logs/. Alla värden som du ser på fliken Statistik > Server i Admin Console är tidsstämplade och har skrivits till en fil. Mer information finns i Visa serverstatistik.
Du kan granska serverstatistiken genom att öppna filen Stats.log i ett program som kan visa tabbavgränsad information eller i programmet Systemmeddelanden (macOS).
När filen Stats.log uppnår den loggstorlek som har angetts på fliken Databasserver > Loggning byter den namn till stats-old.log och en ny fil som heter Stats.log skapas.
Om du vill konfigurera statistikloggning går du till Inställningar för loggning och statistik.
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server
Visa loggfilsposter