Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens gebruiken in containervelden
 
Gegevens gebruiken in containervelden
Een containerveld kan afbeeldingen, audio- en videobestanden, PDF's of elk ander type bestand bevatten dat u in een database wilt bijhouden. U kunt inhoud aan een containerveld toevoegen door die in te voegen, in het veld te slepen of het bestand vanaf het klembord te plakken.
Als een veld een interactieve container is, kunt u interactief werken met de inhoud van het veld. U kunt bijvoorbeeld muziek of video's afspelen of door een PDF in het veld scrollen. Een veld is een interactieve container afhankelijk van het ingevoegde bestandstype in het veld, de opslagplaats van het bestand en de instelling van de optie Geoptimaliseerd voor in het Infovenster. Raadpleeg Opmaak opgeven voor containervelden.
Zo voegt u een bestand in een containerveld in:
1. Klik in de bladermodus in het containerveld.
2. Kies een opdracht uit het menu Invoegen, kies een opslagoptie voor het bestand en klik op Openen.
Opmerking  Als u het selectievakje Alleen verwijzing naar het bestand opslaan inschakelt, importeert FileMaker Pro het bestand niet, maar wordt alleen vastgelegd waar het bestand zich bevindt op de harde schijf. Met deze optie beperkt u wel de grootte van het FileMaker Pro-bestand, maar als u het bestand verplaatst of verwijdert, kan het niet meer worden weergegeven in FileMaker Pro.
In de volgende tabel wordt beschreven hoe u elke ondersteunde bestandsindeling in een containerveld invoegt en wat het veld weergeeft. Raadpleeg Containervelden instellen.
 
Voor het invoegen van dit type bestand
Gaat u als volgt te werk
Afbeelding
Kies Invoegen > Afbeelding en kies daarna het bestand. In het veld wordt de afbeelding weergegeven. Containerveld waarin een afbeelding wordt weergegeven
Audio/video
Als het veld is geoptimaliseerd voor interactiviteit, kiest u het menu Invoegen > Audio/Video en kiest u vervolgens het bestand. In het veld wordt de bestandsinhoud in een audio- of videospeler weergegeven. U kunt het bestand in het veld afspelen. Interactieve container waarin besturingselementen van een videospeler worden weergegeven
Als het veld is geoptimaliseerd voor afbeeldingen, kiest u het menu Invoegen > Bestand en kiest u vervolgens het bestand. In het veld worden het bestandspictogram en de bestandsnaam weergegeven.Containerveld waarin een pictogram van een videobestand wordt weergegeven
PDF
Als het veld is geoptimaliseerd voor interactiviteit, kiest u het menu Invoegen > PDF en kiest u vervolgens het bestand. In het veld wordt de bestandsinhoud weergegeven en u kunt door het document in het veld scrollen of bladeren. Interactieve container met een schuifbalk waarin een PDF wordt weergegeven
Windows: Als het menu Invoegen > PDF grijs wordt weergegeven en het veld voor interactieve inhoud is geoptimaliseerd, is geen plug-in (zoals Adobe Reader) in de webbrowser op de lokale computer geïnstalleerd. Installeer een plug-in in de webbrowser voor PDF-bestanden en voeg vervolgens het PDF-bestand opnieuw in.
Als het veld is geoptimaliseerd voor afbeeldingen, kiest u het menu Invoegen > Afbeelding en kiest u vervolgens het bestand. De eerste pagina van het bestand wordt in het veld weergegeven als een afbeelding.Containerveld waarin de eerste pagina van een PDF wordt weergegeven
Als het veld is geoptimaliseerd voor afbeeldingen en u het menu Invoegen > Bestand kiest en daarna het bestand, worden in het veld het bestandspictogram en de bestandsnaam weergegeven.Containerveld waarin een pictogram van een PDF-bestand wordt weergegeven
Overige bestandstypen
Kies Invoegen > Bestand en kies daarna het bestand. In het veld worden het bestandspictogram en de bestandsnaam weergegeven. Containerveld waarin een bestandspictogram wordt weergegeven
Opmerking  Als het veld is geoptimaliseerd voor afbeeldingen en u hebt het bestand ingevoerd met de optie Alleen verwijzing naar het bestand opslaan ingeschakeld, kunt u het bestand in de bijbehorende toepassing openen door het veld te selecteren en op de spatiebalk te drukken of door te dubbelklikken op het veld.
Ondersteunde bestandsindelingen voor gegevens in containervelden
 
Bestandstype
Ondersteund type indeling
Afbeelding
Encapsulated Postscript (.eps)
GIF (.gif)
JPEG/JFIF (.jpg)
JPEG 2000 (.jp2) (macOS)
PDF (.pdf) (macOS)
Photoshop (.psd) (macOS)
PNG (.png)
SGI (.sgi) (macOS)
Targa (.tga) (macOS)
TIFF (.tif)
Windows bitmap (.bmp)
Windows Metafile/Enhanced Metafile (.wmf/.emf) (Windows)
Audio/video
AIFF (.aif, .aiff), audiobestand
AVI (.avi), filmbestand
MP3 (.mp3), audiobestand
MPEG-4 (.m4a), audiobestand
MPEG-4 (.mp4), filmbestand
MPEG (.mpg, .mpeg), filmbestand
MPEG-4 (.m4v), videobestand
QuickTime Movie (.mov, .qt); raadpleeg onderstaande opmerking
Sun (.au), audiobestand
WAVE (.wav), audiobestand
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Videos (.wmv)
PDF
.pdf
Opmerkingen 
Als u gegevens uit een containerveld wilt verwijderen, klikt u op het containerveld en drukt u vervolgens op Backspace of Delete. Als u gegevens uit een interactieve container wilt verwijderen, kiest u Bewerken > Wissen of Knippen.
Bepaalde QuickTime Movie-indelingen (.mov, .qt) die zijn ingevoegd als audio of video, zoals QuickTimeVR, worden niet ondersteund.
Als u pakketbestanden, zoals Keynote-bestanden, wilt invoegen in een containerveld, archiveert of zipt u eerst de pakketbestanden.
Wanneer u een bestand sleept naar een containerveld, sluit FileMaker Pro de gegevens in het containerveld in.
Als u dezelfde afbeelding op meer dan één plaats gebruikt (zoals een bedrijfslogo), voegt u de afbeelding in een containerveld met globale opslag in. Telkens als u de afbeelding op een plaats wijzigt, wordt de afbeelding overal gewijzigd. Raadpleeg Afbeeldingen invoegen in een lay-out.
Als u Alleen verwijzing naar het bestand opslaan selecteert, kunt u de locatie van het bestand op de harde schijf zien door een berekening te maken met de GetAsText functie.
macOS: Plug-ins die in containervelden worden opgeslagen, worden standaard gecomprimeerd.
Verwante onderwerpen 
Containervelden
De inhoud van een veld exporteren