Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens gebruiken in containervelden > Werken met PDF-bestanden in interactieve containers
 
Werken met PDF-bestanden in interactieve containers
Belangrijk  Windows: Controleer of er een webbrowserplug-in (zoals Adobe Reader) is geïnstalleerd op uw lokale computer. Als die niet is geïnstalleerd is de optie Invoegen > PDF niet beschikbaar.
 
Om dit te doen
Klik op het PDF-bestand om het te selecteren en:
Tekst vanuit een PDF-bestand in een interactieve container kopiëren
Windows: Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en druk op Ctrl-C.
macOS: Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en druk op Command-C of kies Bewerken > Tekst kopiëren.
Een PDF-bestand in een interactieve container kopiëren
Windows: Kies Bewerken > Kopiëren.
macOS: Houd de Option-toets ingedrukt en kies Bewerken > Kopiëren.
Een PDF-bestand uit een interactieve container verwijderen
Kies Bewerken > Wissen.
Opmerkingen 
Wanneer er een PDF-bestand is geselecteerd in een interactieve container, werken sommige sneltoetsen mogelijk anders. U kunt bijvoorbeeld niet met Ctrl-L (Windows) overschakelen naar de lay-outmodus. U kunt niet met Ctrl-Shift-D (Windows) het dialoogvenster Database beheren weergeven.
Verwante onderwerpen 
Containervelden
Opmaak opgeven voor containervelden