Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > De inhoud van een veld exporteren
 
De inhoud van een veld exporteren
U kunt de inhoud van een veld naar een bestand exporteren. De inhoud van de meeste veldtypen wordt opgeslagen naar een tekstbestand. De inhoud in containervelden wordt opgeslagen met een bestandstype dat overeenkomt met het type inhoud.
Zo exporteert u de inhoud van een veld:
1. Klik in het veld.
2. Kies Bewerken > Veldinhoud exporteren.
3. Kies in het dialoogvenster Veld naar bestand exporteren een locatie en typ een bestandsnaam.
4. Klik op Opslaan.
Verwante onderwerpen 
Een veld selecteren in de modus Bladeren of Zoeken