Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens gebruiken in containervelden > Werken met audio en video in interactieve containers
 
Werken met audio en video in interactieve containers
Wanneer u met audio- en videobestanden in interactieve containers werkt, moet u met het volgende rekening houden:
Wanneer de optie Afspelen automatisch starten is ingeschakeld in het infovenster, wordt het audio- of videobestand afgespeeld wanneer u de record weergeeft. Als deze optie niet is ingeschakeld, kunt u het bestand afspelen door op het besturingselement voor afspelen te klikken.
Als u een videobestand wilt verwijderen uit een interactieve container, kiest u Bewerken > Wissen of Knippen.
Opmerkingen 
U kunt niet interactief werken met containervelden in portalen. Als het containerveld zich echter in een popover in een portaal bevindt, kunt u het wel.
Windows: Bepaalde audio- en videobestanden die juist worden afgespeeld in de 32-bits versie van FileMaker Pro worden mogelijk niet juist afgespeeld in de 64-bits versie. De 64-bits versies van de software met de audio- en videocodecs voor het afspelen van bepaalde bestanden in de 64-bits versie van FileMaker Pro zijn in sommige gevallen niet beschikbaar.
Verwante onderwerpen 
Containervelden
Opmaak opgeven voor containervelden